Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

M: Fel av Socialdemokraterna att godkänna ansökan om Eritreanska festivalen på Järvafältet i sommar

Socialdemokraterna har beslutat att godkänna ansökan om att genomföra den eritreanska diktaturfestivalen på Järvafältet, som är stadens mark, i sommar. Festivalen får anordnas trots att arrangören enligt FOI har nära kopplingar till den eritreanska regimen, en av världens mest hårdföra – det finns varken pressfrihet eller något flerpartisystem.

- Moderaternas åsikt är tydlig – vi vill inte att festivalen ska genomföras eftersom arrangören har kopplingar till den eritreanska diktaturen och förra årets festival ledde till upplopp, våld och skadegörelse. Stockholms stad ska självklart inte stötta aktiviteter och värderingar som splittrar samhället och undergräver de värderingar som det vilar på, säger Christofer Fjellner, gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad.

När festivalen arrangerades förra sommaren slutade den i upplopp. Den urartade snabbt, med resultatet att 200 personer frihetsberövades, 50 personer fick föras till sjukhus, ett antal av dem poliser.

- Stockholms stad har inte bara en möjlighet, utan en skyldighet att använda sitt veto för att festivalen inte ska kunna genomföras. Jag tycker det är beklagligt att Socialdemokraterna inte har använt det. Det handlar om att stå på stockholmarnas sida och framförallt att de som bor på Järva ska inte behöva uppleva förra årets upplopp igen, avslutar Christofer Fjellner (M).

Fakta: Kommunen har veto vid upplåtelse på stadens mark

Utifrån ordningslagen har kommunen veto i frågor som rör upplåtelser på stadens mark vid en offentlig tillställning, som en festival. Polisen får bara ge tillstånd först om staden gett sitt medgivande. Om staden däremot avstyrker så får inte Polisen ge tillstånd. I 3 kap. 2 § första stycket OL föreskrivs att Polismyndigheten ska inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats.

Kommunens roll i tillståndsprocessen är att bedöma den remitterade ansökan utifrån de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik (3 kap. 15 § OL). De lokala förhållandena, liksom den politiska målsättningen inom kommunen, måste kunna få ha avgörande betydelse för kommunens ställningstagande.

Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte lämnas (s.k. kommunalt veto). Polismyndigheten är bunden av kommunens ställningstagande i tillståndsärendet. Kommunens veto behöver inte motiveras.

Ämnen

Kategorier

Regioner


På stockholmarnas sida

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad

Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm