Gå direkt till innehåll
(M): Nya åtgärder mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad

Pressmeddelande -

(M): Nya åtgärder mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad

Arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism fortsätter att byggas ut med nya åtgärder. Finansborgarrådet presenterar nu särskilda satsningar mot den växande högerextremismen för ett säkrare Stockholm:

- Våldsbejakande extremister är ett allvarligt säkerhetshot som ska bekämpas. Som finansborgarråd prioriterar jag samarbete med terrorexperter, säkerhetspolis och åklagare för att bekämpa alla former av extremism. Sedan tidigare bistår vi polisen i lagföring av återvändande IS-terrorister, vi har ett löpande arbete tillsammans med polisen och SÄPO mot alla våldsbejakande extremism-miljöer. Säkerhetshoten mot vår öppna stad är i ständig förändring och våra åtgärder måste anpassas efter det faktumet Därför inleder Stockholms stad nu ett fördjupat arbete mot den växande våldsbejakande högerextremismen, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Stadens befintliga våldsbejakande extremism-team kompletteras med ytterligare ett team med specialisering mot vit makt-miljön. Likt nuvarande team kommer viktiga faktorer vara polisiär samverkan, utveckling av arbetsmetoder tillsammans med terrorexperter, stöd till enskilda verksamheter och insatser mot personer som SÄPO bedömer har koppling till våldsbejakande extremism-miljöer.

- Tyvärr står vi inför en verklighet där vi måste säkerställa att våra medarbetare i exempelvis skolan har verktyg för att hantera våldsbejakande högerextremister på jobbet. Jag ser allvarligt på den globalt växande högerextremismen som ständigt tar nya former och jag är orolig att den (S)-ledda regeringens arbete halkar efter Därför säkerställer Moderaterna att Stockholms stads att förebyggande arbete och säkerhetsarbete fortsätter att utvecklas i takt med att hoten tar nya former, fortsätter König Jerlmyr (M).

Staden fördjupar sitt samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet, nationellt kunskapscentrum i frågor om extremism och radikalisering. Institutet ska bistå staden med två fördjupnings- och expertutbildningar för stadens medarbetare i ämnet. Utöver fördjupningsutbildningen för stadens samtliga medarbetare kommer även en expertutbildning att tillhandahållas för personal i vissa funktioner. Det rör sig om verksamheter som har ett behov av särskild kompetens om den högerextrema miljön, bland annat de som i högre utsträckning handskas med personer som redan är kopplade till högerextremism.

- För många verksamheter är det här en helt ny grupp att arbeta med. Då har Stockholms stad ett ansvar att säkerställa att våra medarbetare har aktuell kunskap, att de vet hur de ska agera vid våldsbejakande extremism och var de kan vända sig för stöd. Stockholm ska vara en säker stad där vårt demokratiska samhälle värnas och hoten mot det bekämpas, avslutar finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

  Läs mer i Dagens Nyheter.

  Den grönblå majoritetens tidigare åtgärder mot våldsbejakande extremism och terrorism:

  Stockholms stad inför ny metod för IS-återvändare

  IS-terrorister kan visst straffas – så går det till 

  Ämnen

  Regioner


  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Kontakter

  Moderaternas pressjour

  Moderaternas pressjour

  Presskontakt 08-508 29 222
  Dalila Alibasic

  Dalila Alibasic

  Presskontakt Pressekreterare +46761229146

  Relaterat innehåll

  Kraft att leda Stockholm

  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Moderaterna i Stockholms stad
  Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
  105 35 Stockholm