Gå direkt till innehåll
(M): Stockholms stad och Skatteverket i nytt samarbete mot välfärdsfusk

Pressmeddelande -

(M): Stockholms stad och Skatteverket i nytt samarbete mot välfärdsfusk

Stockholms stads omfattande arbete mot välfärdsbrott växlas upp.

Genom ett nytt samarbete med Skatteverket mot felaktig folkbokföring stärks åtgärderna mot bidragsbrott, olaglig handel med hyreskontrakt och organiserad brottslighet. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) välkomnar samarbetet, och ser det som ett välkommet första steg för fördjupad framtida statlig samverkan.

⁃ Den organiserade brottslighetens omfattande angrepp mot välfärdssystemen måste upphöra. I Stockholms stad utreder vi systematisk misstänkta bidragsbrott, fusk med föreningsstöd, ekonomiskt bistånd och olovliga boendekontrakt. Välfärdsfusket är en stöld från stockholmarna. Skattepengar ska gå till människor som behöver samhällets stöd, inte till organiserad brottslighet. Att vi nu kommer att kunna samarbeta med Skatteverket i dessa frågor är viktigt, vi sitter både på avgörande information på var sitt håll, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

⁃ Vi kan inte låta kriminella nätverk använda välfärden som en bankomat. Förtroendet för de offentliga systemen riskerar annars att raseras. Vi behöver jobba mer samordnat, dela information och få verktyg behövs för att motverka kriminalitet. Delegationen för korrekta utbetalningar har visat att över åtta miljarder kronor betalas ut på felaktiga grunder varje år och därför är det angeläget att kraftsamla mot välfärdsfusk på alla nivåer, avslutar finansborgarrådet (M).

Fakta

Skatteverket har fått i uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att samverka med ett antal frivilliga kommuner för att minska felaktig folkbokföring. Projektet ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problematiken är som störst, med tonvikt på bland annat trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt. Skatteverket och deltagande kommuner kommer tillsammans att utveckla metoder och arbetssätt för att minska felaktig folkbokföring.

Skatteverket ska dra nytta av erfarenheter och samverkansformer från arbetet med uppdraget att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Stockholms stad har för 2021 infört en ny samordnare mot välfärdsfusk på stadsledningskontoret som ska samverka med myndigheter och med stadens organisation för att bekämpa välfärdsfusk på alla nivåer.

Ämnen

Regioner


Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Relaterat innehåll

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm