Gå direkt till innehåll
Ny detaljplan för 1 600 lägenheter i Kista klubbades under kommunfullmäktige

Pressmeddelande -

Ny detaljplan för 1 600 lägenheter i Kista klubbades under kommunfullmäktige

Den 15:e februari fattade kommunfullmäktige beslut om att anta en detaljplan för Kista äng som innehåller 1 600 nya bostäder, centrumanläggning och en ny skola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler, offentliga platser och skola tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i Kista.

- Stockholm stad har ambitiösa bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Det här planförslaget innebär ett väsentligt tillskott om 1 600 nya bostäder med varierad upplåtelseform. Kista är i dag utpekat som en stadsdel med stor utvecklingspotential. Genom planförslaget tillkommer nya torg som ger en trevlig stadsmiljö, publika bottenvåningar, en stadspark samt en F-6 skola för 630 elever och tolv förskoleavdelningar. Särskild vikt ska läggas vid gestaltningen av den nya stadsdelen, vilket är angeläget då arkitekturen ska möta visionen om Kista Science city. Det nya bostadsområdet har dessutom goda förbindelser och ett nära läge till service, rekreation och Kista Galleria. Jag är övertygad om att det här planförslaget kommer att skapa stora värden för närboende och framtida nyinflyttade, säger Joakim Larsson (M), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Fakta: Kista Äng ska byggas i en kvartersstruktur som varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets inre rum uppförs en mindre del av bebyggelsen i en lägre skala om tre till fyra våningar för att uppnå ett uttryck av stadsradhus. Nya torg ska uppföras liksom en ny park om ca 2,3 hektar i den västra delen av planområdet. Arkitekturen i området ska vara av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den internationella känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter. Ärendet har initierats av stadsbyggnadsnämnden.


  Ämnen

  Regioner


  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Kontakter

  Moderaternas pressjour

  Moderaternas pressjour

  Presskontakt 08-508 29 222
  Dalila Alibasic

  Dalila Alibasic

  Presskontakt Pressekreterare +46761229146

  Kraft att leda Stockholm

  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Moderaterna i Stockholms stad
  Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
  105 35 Stockholm