Gå direkt till innehåll
​Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Pressmeddelande -

​Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Under måndagen, 31 augusti, godkände kommunfullmäktige genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm AB:s nyproduktion av en skola i Kista Äng. Projektet avser nyproduktion av en F-9 skola med plats för 900 elever. Byggstart planeras till januari 2022 och beräknas pågå i 3,5 år. Produktionen kommer ske i samarbete med övriga aktörer i området och samordnas av exploateringsnämnden. Projektkostnaden är uppskattad till 385 mnkr.

-Kista Äng är ett spännande stadsutvecklingsprojekt med 1 700 nya bostäder. Staden har stora ambitioner med att komplettera bostadsbeståndet och rusta upp det offentliga rummet. Tillskottet av bostäder medför också en ökad befolkning och fler barn i stadsdelen, vilket förutsätter utbyggnad av befintliga skolor men även nya skolor. Den aktuella skolan planeras nära det centrala torget och stadsparken, vilket ökar graden av en attraktiv boendemiljö med levande stadsrum och rörelse, vilket i sig bidrar positivt till tryggheten i området, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad. 


Fakta

  • Skolan kommer att omfatta F-9 verksamhet med plats för 900 elever.
  • Skolans area uppgår till 9073 kvm och ger 10,1 kvm per elev.
  • Planerad byggstart är januari 2022 och beräknas pågå i 3,5 år.
  • Den nya generella bebyggelsen i projektet Kista Äng planeras utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter. Husens höjd är tre till åtta våningar med de lägre husen in mot gårdarna. Kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Celine Alfredsson

Celine Alfredsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 48
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Föräldraledig 076-122 91 26

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm