Gå direkt till innehåll
​Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Pressmeddelande -

​Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Ny F-9-skola för 900 elever planeras i Kista Äng

Under måndagen, 31 augusti, godkände kommunfullmäktige genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm AB:s nyproduktion av en skola i Kista Äng. Projektet avser nyproduktion av en F-9 skola med plats för 900 elever. Byggstart planeras till januari 2022 och beräknas pågå i 3,5 år. Produktionen kommer ske i samarbete med övriga aktörer i området och samordnas av exploateringsnämnden. Projektkostnaden är uppskattad till 385 mnkr.

-Kista Äng är ett spännande stadsutvecklingsprojekt med 1 700 nya bostäder. Staden har stora ambitioner med att komplettera bostadsbeståndet och rusta upp det offentliga rummet. Tillskottet av bostäder medför också en ökad befolkning och fler barn i stadsdelen, vilket förutsätter utbyggnad av befintliga skolor men även nya skolor. Den aktuella skolan planeras nära det centrala torget och stadsparken, vilket ökar graden av en attraktiv boendemiljö med levande stadsrum och rörelse, vilket i sig bidrar positivt till tryggheten i området, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad. 


Fakta

  • Skolan kommer att omfatta F-9 verksamhet med plats för 900 elever.
  • Skolans area uppgår till 9073 kvm och ger 10,1 kvm per elev.
  • Planerad byggstart är januari 2022 och beräknas pågå i 3,5 år.
  • Den nya generella bebyggelsen i projektet Kista Äng planeras utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter. Husens höjd är tre till åtta våningar med de lägre husen in mot gårdarna. Kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Beatrice Backman

Beatrice Backman

Presskontakt Pressekreterare för stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 25
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson 076-122 91 26

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222