Gå direkt till innehåll
Nytt internationellt toppuppdrag för finansborgarrådet

Pressmeddelande -

Nytt internationellt toppuppdrag för finansborgarrådet

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr har valts in i World Economic Forums styrgrupp för energieffektivisering i städer. I styrgruppen sitter bland annat representanter för Enel, världens andra största energibolag, Urban 20 (storstäder i G20-gruppen) och Massachusetts Institute of Technology.

- Stockholm är världskänt för sin innovation inom energieffektivisering i sin egen organisation och i våra stadsutvecklingsprojekt. Det är hedrande att vi ges möjlighet att bidra med vår kunskap om hur framtidens städer byggs kostads- och energieffektivt. Med 17 representanter från näringsliv, akademi och storstäder ska vi ta ta fram ett förslag på ett globalt ramverk för energieffektivisering i städer. Fokus är att gå från enstaka projekt till en systemomställning där växande städer är hållbara städer, likt Stockholm, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Fakta

World Economic Forums Systemic Efficiency Initiative ska stärka såväl städers som privata aktörers arbete för att utveckla, skala upp och sprida energieffektiviseringslösningar i städer. Arbetet leds av en styrgrupp som bland annat ska ta fram ett förslag på ett globalt ramverk med prioriterade åtgärder för städer, nationella beslutsfattare och andra relevanta intressenter.

Sedan tidigare är finansborgarrådet Anna König Jerlmyr ordförande för Eurocities, en europeisk samarbetsorganisation med 140 storstäder, samt styrelsemedlem i C40, en global samarbetsorganisation med 96 medlemsstäder som tillsammans utgör en fjärdedel av världsekonomin.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm