Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regina Kevius (M): Beslut om nytt idrottspolitiskt program för ökad folkhälsa

Stadsbyggnads- och idrottsroteln
Idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Igår beslutade samtliga partier i kommunfullmäktige att godkänna Stockholms stads nya idrottspolitiska program. Programmet har ett tydligt folkhälsoperspektiv och innehåller konkreta mål i syfte att få fler människor att idrotta.

– Det är viktigt att ge stockholmarna möjligheter att utifrån sina egna önskemål, förutsättningar och behov idrotta och motionera. Det idrottspolitiska programmet syftar till att tillgängliggöra idrottsmöjligheterna och locka fler stockholmare att bli fysiskt aktiva, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

– Det är glädjande att samtliga partier i Stockholm ställt sig bakom stadens nya idrottspolitiska program. Det skapar goda förutsättningar för en långsiktig planering av idrottsförutsättningarna i Stockholm, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Fakta
Idrottsförvaltningen och idrottsnämnde har i dialog med stadens förvaltningar och bolag samt föreningslivet i Stockholm tagit fram ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt program att gälla 2013-2017.

Prioriterade grupper att få fysiskt aktiva är:
·  Ungdomar 13-20 år, särskilt flickor
·  Flickor 7-20 år med utländsk bakgrund
·  Personer med funktionsnedsättning
·  Barn och ungdomar 7-20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet

För att nå målet om att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva har sju strategier definierats: Jämställdhet och mångfald, Tillgänglighet som ska genomsyra alla områden, Föreningsliv, Övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, Samverkan, Anläggningar och ytor samt Idrott som upplevelse.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Se programmet som bifogad PDF-fil.


Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm