Gå direkt till innehåll
Regina Kevius (M)/Ewa Samuelsson (KD): Ny webbportal för tillgänglig fritid

Pressmeddelande -

Regina Kevius (M)/Ewa Samuelsson (KD): Ny webbportal för tillgänglig fritid

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Biträdande socialborgarrådet ansvarig för handikapp- och tillgänglighetsfrågor Ewa Samuelsson (KD)

För att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att hitta fritidsaktiviteter i Stockholms län invigdes idag webbportalen Fritidsnätet. Fritidsnätet är ett samarbete mellan flertalet av länets kommuner och Stockholms läns landsting där information om aktiviteter och anläggningar i hela länet finns samlad.

– Jag är väldigt glad att vi med Fritidsnätet kan öka tillgängligheten och informationen kring de fritidsaktiviteter som finns för personer med funktionsnedsättning. Den nya webbportalen inspirerar till ökad fysiskt aktivitet och roligare fritid, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Tillgänglighet handlar om så mycket mer än fysisk tillgänglighet. Ett aktivt fritidsliv är viktigt för alla och leder till ökad delaktighet och bättre hälsa. Det är därför fritidsnätet är så viktigt, säger biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Fakta:
Fritidsnätverket är ett samarbete mellan 17 av länets kommuner samt Stockholms läns landsting.  Det finns sedan länge ett fungerande samarbete mellan kommunerna kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar men informationen har varit svåröverskådlig för den som sökt.

Genom Fritidsnätverket samlas alla aktiviteter på ett och samma ställe och det blir lätt att hitta informationen.

Besök gärna Fritidsnätet på www.fritidsnatet.se

Aaron Korewa, Presskontakt Regina Kevius, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.
Markus Nyman, presskontakt Ewa Samuelsson, 076-122 99 11.


Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm