Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regina Kevius på DN Stockholmsdebatt: Så ska kvaliteten i stadsbyggandet säkras

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

”Det finns ett antal verktyg för att säkerställa kvaliteten på det som byggs i Stockholm. Men vi måste också ha ett offensivt, tydligt och målmedvetet politiskt ledarskap. Eftersom Stockholms bostadsmarknad är så het på grund av stor inflyttning krävs det medvetna mål för att inte riskera att fastna i allför ensidigt kvantitetstänkande. Vi måste från politiskt håll kvalitetssäkra det som byggs i Stockholm och ställa rättvisa men tuffa krav på bygg- och fastighetsbranschen för att undvika den kortsiktighet som höga mark- och bostadspriser annars kan leda till.”

Det skriver stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) på DN Stockholmsdebatt.

För att ta del av hela artikeln, följ länk
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/sa-ska-kvaliteten-i-stadsbyggandet-sakras

Kevius fortsätter i artikeln:

“Jag vill därför lansera två konreta åtgärder i arbetet med stadsbyggnad i Stockholm:

· Fler program. Utöver att ta fram så kallade frimärksplaner behöver vi också ta större grepp om hela områden. Frimärksplanering kan skapa bra enskilda projekt, men utan en helhetssyn kan många projekt som är bra för sig själva ändå medföra att helheten inte blir optimal. Det kan handla om att gångstråk inte blir så bra som kunde varit möjligt, eller om att viktiga grönytor ianspråktas på ett sätt som sammantaget inte blir bra. Därför vill jag att vi oftare ska inleda planprocesser med att arbeta fram program, som ett sätt att både ta helhetsgrepp för bättre lösningar och ofta även möjliggöra högre exploatering. På så vis kan vi både upprätthålla en hög byggnadstakt och samtidigt få välfungerande, genomtänkta nya stadsdelar.

· Byggherresamverkan i tidiga skeden. För att säkerställa att det som byggs inte bara uppfyller siffermålen utan också blir vackra och uppskattade tillägg till den befintliga staden krävs ett väl utvecklat samarbete mellan alla berörda parter. Det handlar om att stadsplanerare, byggbransch, arkitekter och inte minst stockholmarna själva bidrar med idéer som formar den goda staden. Genom att på ett tidigt skede involvera byggbranschen i planeringen av områden och projekt kan vi skapa bättre ”produkter” i samspel mellan staden och branschen. Det kan också bidra till att hålla en hög byggnadstakt genom att undvika låsningar som uppstår om staden och branschen på var sitt håll ritar på projekt, utan att på förhand nå en samsyn om hur det faktiskt ska utformas.”

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm