Gå direkt till innehåll
Sten Nordin (M): Stockholm ska leda ett världsomfattande nätverk för klimatpositiv utveckling tillsammans med São Paulo

Pressmeddelande -

Sten Nordin (M): Stockholm ska leda ett världsomfattande nätverk för klimatpositiv utveckling tillsammans med São Paulo

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

I dag meddelar organisationen C40 Cities Climate Leadership Group att Stockholm och São Paulo utsetts att leda ett världsövergripande nätverk för klimatpositiv utveckling. Nätverket ska vara ett redskap för att tackla den dubbla utmaningen med snabbt växande städer och klimatförändringar.

– São Paulo och Stockholm har varit ledande inom detta område under många år. Det passar bra att de tar över rodret i detta viktiga nätverk. Ett mer organiserat nätverk kommer att skapa ett ännu bättre samarbete och det gör att vi kan öka takten i arbetet med att minska växthusgasutsläppen i storstäderna, säger Michael R. Bloomberg, ordförande i C40 och borgmästare i New York City.

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin och São Paulos borgmästare Fernando Haddad kommer att dela ordförandeskapet för nätverket, vilket innebär att städerna fortsätter det gemensamma arbetet med att hitta lösningar för att minska växthusgasutsläpp när nya stadsdelar växer fram. Fernando Haddad och Sten Nordin kommer att ha ett nära samarbete med de 18 projekten som ingår i programmet och de städer där dessa projekt är förlagda, inklusive London, San Francisco, Seoul och Toronto.

– Vi är glada över att leda detta nya C40-nätverk tillsammans med Stockholm. För att São Paulo ska kunna hantera de utmaningar vi står inför krävs ett nytt synsätt och innovativa, hållbara lösningar. Vi tror verkligen på att städer kan lära mycket av varandra och att det är viktigt att utbyta erfarenheter och dela med sig av bästa praxis om vi ska lösa utmaningarna på ett effektivt sätt, säger Fernando Haddad, borgmästare i São Paulo.

– Det är en ära för Stockholm att få detta uppdrag och vi känner oss hedrade över att vi tillsammans med São Paulo får leda C40-nätverket. Vi ska använda oss av våra erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden, vårt nya flaggskeppsprojekt för hållbar stadsutveckling. Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska vara en fossilbränslefri och klimatpositiv stadsdel till 2030. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga C40-städer arbeta för att motverka klimatförändringar och möta framtida utmaningar genom olika anpassningar av stadsbebyggelsen, säger Sten Nordin (M) kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Programmet för klimatpositiv utveckling upprättades för att skapa ett paradigmskifte inom storskalig stadsutveckling. Programmet slår ett slag för ett nytt sätt att tänka och deltagarna i programmet får ett forum där de kan uppmuntra varandra och rapportera om resultat. Målet är att identifiera modeller för exempelvis låga koldioxidutsläpp och storskalig stadsutveckling som även går att använda globalt, där stadsutvecklarna tagit hänsyn till sådant som transporter, avfallshantering och energikrav.

Som nätverkets ledande städer kommer Stockholm och São Paulo att styra programmet och med utgångspunkt från allt arbete som redan har gjorts till dags dato utveckla konceptet ytterligare och ge strategisk vägledning för framtida aktiviteter. Fokus ligger på att öka integreringen av programmet i C40-städerna och driva utvecklingen av städer.

Om programmet för klimatpositiv utveckling
Programmet för klimatpositiv utveckling (Climate Positive Development Program) är ett nätverk inom gruppen C40 Cities Climate Leadership Group, i samarbete med Clinton Climate Initiative Cities Program (CCI) och U.S. Green Building Council (USGBC). Programmet startades av Clinton Climate Initiative och U.S. Green Building Council 2009.

Målet är att skapa modeller för storstäder genom testprojekt i olika städer. Exempelvis arbetar man på så sätt fram modeller för att minska växthusgasutsläppen till lägsta möjliga nivå. Projekten ska hålla högsta standard vad gäller hållbarhet och motverka klimatförändringar. Med hjälp av projekten kan man identifiera när det är viktigt att byggherrar och städerna samarbetar och på så sätt ta fram en modell för planering och utveckling. Resultatet blir ett helhetsperspektiv som förbättrar den lokala miljön, skapar arbeten och förbättrar livskvaliteten för människor i närområdet.

Klimatpositiv status når de deltagande städernas projekt i fyra steg. För varje steg krävs dokumentation av planering och genomförande där framstegen i arbetet bekräftas och all programspecifik dokumentation skickas in.

Om C40
C40 Cities Climate Leadership Group (C40) är ett nätverk för stora och engagerade städer runt om i världen. Målsättningen är att genomföra hållbara och klimatrelaterade åtgärder lokalt för att globalt göra skillnad för klimatet. C40 upprättades 2005 och växte 2006 genom organisationens samarbete med president William J. Clintons Climate Initiative (CCI). New Yorks borgmästare Michael R. Bloomberg är ordförande för C40. För att läsa mer om C40s arbete och om de deltagande städerna, besök www.c40.org, eller följ C40 på Twitter @c40cities, eller ”gilla” C40 på Facebook på http://www.facebook.com/C40Cities.

Presskontakt:
Pressekreterare Therez Olsson, 076-122 92 00, alt pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm