Gå direkt till innehåll
Sten Nordin (M)/ Ulla Hamilton (M): Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifart Stockholm

Pressmeddelande -

Sten Nordin (M)/ Ulla Hamilton (M): Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifart Stockholm

Finansroteln, Stockholms stad
F
inansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholms stad och Trafikverket tecknar genomförandeavtal för Förbifart Stockholm. Det är ännu ett led i stadens arbete att få till stånd en byggstart. Beslut om avtal tas vid trafik- och renhållningsnämndens och exploateringsnämndens respektive sammanträden den 18 april. Samma dag fattar även stadsbyggnadsnämnden beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser.

– Förbifart Stockholm är för vår växande stad och för regionen i sin helhet. Med en befolkningsökning i länet på 35000-40000 per år krävs såväl nya vägar som nya spår och förbifarten behövs för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm. Nära 200.000 pendlar mellan södra och norra delarna och Stockholm behöver bättre kommunikationer, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad.

– Framkomligheten i trafiken är en viktig fråga för Stockholm och stockholmarna. Förbifart Stockholm är en viktig del i detta arbete eftersom den innebär att trafik som inte ska till city, till exempel varuleveranser till de norra delarna av regionen, inte behöver ta vägen genom staden. Genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm visar stockholmarna att arbetet är prioriterat och fortsätter enligt plan, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Beslut om detaljplanerna och genomförandeavtalet väntas fattas av kommunfullmäktige den 10 juni 2013.

Om avtalet:
Inför utbyggnaden av Förbifart Stockholm har ett förslag till genomförandeavtal upprättats mellan Stockholms stad och Trafikverket. Avtalet avser den del av projektet som är belägen inom stadens gränser. Utbyggnaden, som Trafikverket genomför med stöd av arbetsplan, baseras på stadens detaljplaner.

Staden svarar för utgifter för egen personal som deltar vid förhandlingar, möten, granskningar, samt för arbete med inlösen av mark och dylikt. Investeringsutgifterna för detta bedöms till totalt ca 48 mnkr, fördelat på ca 40 mnkr för trafikkontoret och ca 8 mnkr för exploateringskontoret. De ekonomiska riskerna för staden i projektet bedöms som skäligen begränsade

När projektet är klart tar trafik- och renhållningsnämnden över nya gator och anläggningar till ett värde av cirka 120 miljoner kronor i Skärholmen, Vinsta, Hjulsta, och Akalla. Tillsammans med stadens utgifter för egen personal om cirka 48 miljoner kronor motsvarar detta ett anläggningsvärde av cirka 168 miljoner kronor.

För mer information om genomförandeavtalet se länk: http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-04-18/Dagordning/23/23.pdf

För mer information om detaljplanerna se bifogat PDF-dokument.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm