Gå direkt till innehåll
Stockholms stad öppnar International House

Pressmeddelande -

Stockholms stad öppnar International House

Stockholm är en av världens mest innovativa städer. Samtidigt råder en allvarlig kompetensbrist. Därför kommer Stockholms stad att öppna ett International House under 2020 för att främja mottagandet av utländsk kvalificerad arbetskraft. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) presenterar idag en rad förslag i en ny rapport för att ytterligare underlätta för internationella talanger att etablera sig i Stockholm.

Aktuell forskning visar att människors utbildning, talanger och kompetenser är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara ekonomisk utveckling. I dag finns ett allvarligt kompetensgap i Stockholm som försvårar för tillväxtbolag som verkar på en global marknad att utveckla sin verksamhet.

Stockholm behöver därför locka fler internationella talanger att flytta hit. Det behöver bli enklare att etablera sig och att få jobb eller utbildning för medföljande partners. Därför kommer finansborgarrådet nu att prioritera arbetet med att locka internationell kompetens till Stockholm.

- Det är avgörande för stadens tillväxt och ekonomi att företag kan rekrytera rätt kompetens. Vi behöver bli bättre på att skapa förutsättningar för internationella talanger och deras familjer i Stockholm. Därför är jag glad att kunna lansera ett International House på plats i Stockholm redan 2020, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

Ett International House är ett nav där Stockholms stad tillsammans med näringsliv, utbildningsaktörer och myndigheter kan erbjuda internationell arbetskraft vägledning på ett och samma ställe. Stockholms stad arbetar också tillsammans med näringslivet och högskolorna i Stockholmsregionen för att attrahera studenter och få dem att stanna kvar.

- För att Stockholm ska stå sig i den globala konkurrensen behöver vi från stadens sida tillsammans med andra aktörer höja ambitionerna. Ett International House är ett konkret sätt att underlätta för internationella talanger som kommer hit, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.


Kort om förslagen:

International House

International House är en fysisk plats i city där Stockholms stad tillsammans med myndigheter, näringsliv och utbildningsaktörer, på ett och samma ställe kan erbjuda vägledning om t ex registreringar hos myndigheter, anmälning till förskola och skola, bostad och språkundervisning. Det ska också finnas möjlighet att nätverka, liksom information kring utbildning och jobb för medföljande partners. Stockholms stad planerar att under 2020 öppna ett International House i Stockholm som ska främja mottagandet av utländsk kvalificerad arbetskraft.

International House är ett steg framåt för att minska kompetensgapet på Stockholms arbetsmarknad. Fortfarande behövs fler åtgärder på nationell nivå.

  • Avskriven studieavgift

Sverige tar varje år emot tusentals gäststudenter som studerar program som den svenska arbetsmarknaden är i behov av. Bara en liten del av dem väljer att stanna kvar i Sverige efter examen. För att höja andelen som stannar kvar bör regeringen undersöka möjligheten att införa ekonomiska incitament för gäststuderande. En möjlighet är att gäststuderande som stannar i Sverige för att ta ett jobb inom en bransch som har kompetensbrist får en del av sin studieavgift återbetalad.

  • Förläng uppehållstillståndet för studenter

Gäststudenter har under sin studietid möjlighet att arbeta utan arbetstillstånd. För att arbeta efter examen krävs däremot arbetstillstånd och för att få det krävs att studenten har ett jobberbjudande från en svensk arbetsgivare. Enligt dagens regler får studenten stanna i Sverige i sex månader efter examen. Det är den tiden som studenten har på sig för att få ett jobberbjudande. I internationell jämförelse är det en kort tid. Risken är att många studenter som vill stanna i Sverige inte hinner få ett jobberbjudande och därför tvingas lämna landet. För att ge studenten och näringslivet en realistisk chans att hitta varandra på arbetsmarknaden bör tiden förlängas från dagens sex månader till 12 månader.

  • Talangvisum

Den svenska invandringspolitiken måste i högre grad kopplas till arbetsmarknadspolitiken. Det bör införas ett särskilt talangvisum för sökande som har en examen inom yrken som det råder särskild brist inom på arbetsmarknaden, exempelvis ingenjörer och programmerare. Med ett talangvisum blir det lättare att få uppehållstillstånd om man har en utbildning eller annan kvalifikation som matchar arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm