Gå direkt till innehåll
Stockholms stad behåller högsta kreditbetyg och förstärker sin finansiella ställning

Pressmeddelande -

Stockholms stad behåller högsta kreditbetyg och förstärker sin finansiella ställning

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s höjer utsikterna för Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg från tidigare negativa till stabila. 

- Det här ett viktigt kvitto på att det spelar roll vilket styre vi har i Stockholm. Den grönblå majoriteten arbetar hårt för att få bukt med den tidigare oroväckande skuldökningstakten och det finns ett högt förtroende för Stockholms stads finansiella ställning. Vårt arbete fortsätter på den inslagna vägen och det är särskilt glädjande att de finansiella utsikterna stärkts, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

  Kreditbetyget (ratingen) är därmed AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter. I den uppdaterade analysen från den 14 maj 2021 skriver S&P’s att de höjda utsikterna baseras på ledningens målinriktade arbete med att prioritera bland investeringar och avyttra icke-strategiska tillgångar för att uppnå en stabilisering av stadens externa skuld. Staden bedöms ha en stark underliggande ekonomi genom en god skatteunderlagstillväxt, tydlig kostnadskontroll, höjda statliga bidrag och ökade likviditetsreserver, som tillsammans med en stark finansiell styrning utgör grunden för högsta möjliga kreditbetyg.

  - Stockholms stads starka finansiella ställning bekräftas i analysen. Utsikterna för kreditbetyget förändras från negativa till stabila. Det är helt avgörande för staden att vi nu fortsätter att föra en ansvarstagande ekonomisk politik och kontrollerar skuldsättningen, säger Anna König Jerlmyr.

   Fakta

   Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's utkommer två gånger per år med en rating som bedömer kreditvärdigheten hos bland annat kommuner. Stockholms stad behåller fortsatt högsta möjliga kreditbetyg och institutet gör analysen att stadens finansiella ställning har förstärkts.

   Förstärkningen har uppnåtts genom:

   • en stark finansiell styrning
   • en tydlig kostnadskontroll
   • ökade statliga bidrag
   • bättre än befarad skatteunderlagstillväxt
   • försäljning av icke-strategiska tillgångar
   • samt ledningens aktiva arbete för att bromsa de senaste årens kraftiga skuldökning

   Ämnen

   Regioner


   Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

   Presskontakt

   Erik Engstrand

   Erik Engstrand

   Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
   Moderaternas pressjour

   Moderaternas pressjour

   Presskontakt 08-508 29 222

   Andreas Hamrin

   Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

   Kraft att leda Stockholm

   Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

   Moderaterna i Stockholms stad
   Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
   105 35 Stockholm