Gå direkt till innehåll
Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Pressmeddelande -

Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s bekräftar sin positiva syn på Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg.

- Det här visar att det spelar roll vilket politiskt styre Stockholm har. Vi har vänt den oroväckande skuldökningstakten som mötte oss när vi tog över och i dag är förtroendet för stadens finansiella ställning stort. Med budgeten för 2022 håller vi i det viktiga arbetet och rustar Stockholm för framtiden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) i Stockholms stad.

Kreditbetyget (ratingen) är därmed AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter. I den uppdaterade analysen från den 15 nov 2021 skriver S&P’s att utsikterna baseras på att staden bedöms ha en stark underliggande ekonomi genom en god skatteunderlagstillväxt, tydlig kostnadskontroll, höjda statliga bidrag och ökade likviditetsreserver, som tillsammans med en tydlig finansiell styrning utgör grunden för högsta möjliga kreditbetyg. Ledningens målinriktade arbete med att prioritera bland investeringar och avyttra icke-strategiska tillgångar för att uppnå en stabilisering av stadens externa skuld, är fortsatt i fokus och uppvisar resultat.

- Stockholms stads starka finansiella ställning bekräftas i analysen. En ansvarstagande ekonomisk politik med kontroll på skuldsättningen är avgörande för stadens långsiktiga utveckling, säger Anna König Jerlmyr (M).

Fakta

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's utkommer två gånger per år med en rating som bedömer kreditvärdigheten hos bland annat kommuner. Stockholms stad behåller fortsatt högsta möjliga kreditbetyg och institutet gör analysen att stadens finansiella ställning har förstärkts.

Förstärkningen har uppnåtts genom:

  • en stark finansiell styrning
  • en tydlig kostnadskontroll
  • ökade statliga bidrag
  • bättre än befarad skatteunderlagstillväxt
  • försäljning av icke-strategiska tillgångar
  • samt ledningens aktiva arbete för att bromsa de senaste årens kraftiga skuldökning

Ämnen

Regioner


Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Relaterat material

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm