Gå direkt till innehåll
Stockholms stad i unikt samarbete med MIT och KTH

Pressmeddelande -

Stockholms stad i unikt samarbete med MIT och KTH

Big data, artificiell intelligens (AI) och Internet of things skapar förutsättningar för en utveckling av framtidens smarta stad. Genom ett unikt forskningssamarbete via partnerskap mellan Stockholm stad, KTH – Kungliga Tekniska högskolan och MIT – Massachusetts Institute of Technology ska staden få en fördjupad förståelse för socioekonomiska och miljömässiga utmaningar i den växande staden.

Stockholm är en stad i stark utveckling med en kraftigt växande befolkning. Det ger stora möjligheter till att utveckla en hållbar och attraktiv stad att bo i, men ställer också de kommunala verksamheterna inför stora utmaningar bland annat när det gäller klimat, infrastruktur och en allt högre grad av digitalisering. Samtidigt ställer stockholmarna allt högre krav på förändring och utveckling av den kommunala omsorgen och servicen.

För att utveckla långsiktigt hållbara och effektiva samhällstjänster med hög kvalitet driver staden sedan länge ett innovationsarbete. Sedan många år finns ett nära strategiskt samarbete med KTH för att stärka Stockholms innovationskraft. Nu tas det samarbetet ett steg längre.

-  Det här är något jag har strävat efter i åratal och som nu förverkligas. Forskningssamarbetet mellan Stockholms stad, KTH och MIT stärker huvudstaden ytterligare som en ledande forskningsregion. Vi behöver mer internationella samarbeten mellan världsledande universitet för att kunna attrahera talanger och locka de kunskapsintensiva sektorerna hit till Stockholm, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

KTH-MIT SENSEABLE STOCKHOLM LAB

Samarbetet innebär att KTH och MIT tillsammans med Stockholms stad har tecknat en överenskommelse om att etablera ett forskningssamarbete med under namnet KTH-MIT Senseable Stockholm Lab.

-  Vi är mycket glada över att få inleda detta samarbete med Stockholms stad; en av världens främsta städer på Unicorns och innovation, och med KTH, som har så många likheter med MIT. Vi har båda ett DNA präglat av teknologi och vi förenas i vår strävan efter att använda teknik för att hantera stora samhällsutmaningar, säger Carlo Ratti, professor på MIT.

Det gemensamma labbet kommer att ligga i KTH:s lokaler och har på så sätt en självklar närhet till Stockholm och den fysiska miljön och all data som ska undersökas. Samarbetet mellan de båda lärosätena är tänkt att sträcka sig över tre till fem år. Labbet består av tvärvetenskapliga forskare på MIT och KTH.

-  Det här är ett unikt samarbete och en fantastisk möjlighet. Vår forskning matchar väldigt väl MIT:s inom stadsplanering och stadsutveckling. Det kommer gagna alla parter och tillsammans kommer vi kunna analysera och utveckla framtidens stad, där Stockholm är labbet och utgångspunkten. Kanske kan det här bli en samarbetsmodell för framtiden och närheten till MIT öppnar givetvis möjligheter också för våra studenter, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

Partnerskapet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning. Stockholms stad går in med fem miljoner kronor per år och KTH går in med två miljoner per år. Medfinansiärer är Stockholms handelskammare och företaget Newsec som bidrar med en miljon vardera per år.

Inriktningen för samarbetet är design och digitalisering för en utvecklad stadsbyggnad. Preliminärt föreslår MIT och KTH tre sammanhängande och kompletterande teman för forskningen.

  • Att känna staden: Big data och AI används i miljö- och stadsrumsanalyser för att ta fram lösningar för en hållbar stadsutveckling.
  • Den smarta stadens uthållighet (resiliens) och säkerhet: Big data som genereras i den urbana miljön, det offentliga rummet och framför allt kring de sociala interaktioner som sker i städer används i syfte att påverka stadsutvecklingen på innovativa sätt.
  • Ny styrning med AI och big data: Där ny användning av AI i kombination med stora datamängder används som ett verktyg för styrning (Governance) och utveckling av städer.

Fakta

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT) är ett universitet och forskningsinstitut i Boston, USA, med världsledande forskning inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, humaniora, konst, medicin och samhällsvetenskap. 
  • Genom Senseable Stockholm tas ett unikt initiativ till samarbete mellan MIT:s forskargrupp, staden och forskare på KTH.
  • Den amerikanska forskargruppen har genom åren byggt upp ett mycket stort kunnande kring hur big data och artificiell intelligens (AI) kan användas för att göra analyser för utveckling av urbana miljöer.
  • Kommunfullmäktige väntas fatta ett formellt beslut på sitt sammanträde den 18 mars.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Relaterat innehåll

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm