Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ulla Hamilton: Färre dubbdäck ger bättre luft

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har gjort skillnad i hela staden. Det visar en färsk rapport som SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm tagit fram på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm. Dubbdäcksanvändningen på aktuell gata har minskat med runt 70 procent och utsläppen av PM10 har halverats.

– Förbudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan infördes efter att vi i åratal försökt komma tillrätta med förhöjda partikelhalter genom en mängd olika åtgärder. Det var ett beslut som fick direkt inskränkande påverkan på närboendes och många andra stockholmares vardag och det är tillfredställande att konstatera att det faktiskt gett resultat, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan har hjälpt till att tydliggöra att valet av vinterdäck har betydelse för luftkvaliteten i innerstaden. Det är tydligt att allt fler stockholmare och andra idag gör ett aktivt val och dubbdäcksanvändningen i hela staden har därmed gått ner, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).  

Hela rapporten finns att läsa här: http://db.tt/8zg6ZLw 

Fakta
Sammantaget har dubbdäcksförbudet och den förkortade dubbdäckssäsongen:

- minskat dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från ca 60-70% vintertid (lätta fordon) till ca 30% och till ca 50 % på andra gator i innerstaden samt från ca 70 % till ca 60 % längs infarterna. 

- minskat trafikmängden på Hornsgatan med ca 15 % på årsbasis och halverat utsläppen av PM10. Minsk-ningen består främst av minskat vägbaneslitage, men även minskat slitage från bromsar och däck samt mindre avgasutsläpp av PM10.

- medfört att de totala utsläppen av partiklar för hela innerstaden har minskat med ca 45 ton per år eller ca 20 % i jämförelse med ett nollalternativ utan förbud.

- inneburit minskad bildning av PM10 och därmed lägre luftföroreningshalter, men inte tillräckligt för att klara miljökvalitetsnormerna. 

- fått samma effekt på luftkvaliteten som trängselskattens införande i och med att det medfört lägre befolkningsexponering av partiklar för Stockholmarna och därmed minskat risken för att befolkningen ska besväras och drabbas av ökad sjuklighet och förtida dödlighet.

Detta samtidigt som trafiken på Essingeleden sedan 2008 legat på ungefär samma nivå sett som årsmedelvärde och trafiken som registrerats till och från innerstaden vid stadens tängselskatteportaler visar små förändringar under perioden 2008-2011. 

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm