Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ulla Hamilton (M): Moderaterna bedriver en aktiv cykelpolitik

Miljö- och trafikroteln i Stockholms stadshus
Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

2010-05-24

Här listas några av de satsningar moderaterna planerar för i närtid och för kommande mandatperiod. Se även Ulla prata om cykelpolitiken på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=-68JUtaFGnU

– Som miljö- och trafikborgarråd tar jag ansvar för helheten. Inget trafikslag, det vill säga varken bilister, cyklister, gångtrafikanter eller varuleveranser har en egen investeringsbudget, utan alla investeringar genomförs så att alla intressen tas till vara och på bästa möjliga sätt inryms i vårt begränsade gatunät, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholm.

– När vi bygger nytt blir det nya cykelstråk. Ett exempel är nya Slussen som kommer innebära ett ordentligt lyft för cyklisterna i Stockholms viktigaste knutpunkt. Slussen är en plats som inte är optimalt planerad idag för gående och cyklister och vi satsar stort på att rätta till detta i nya förslaget. Nya Slussen är en miljardsatsning på bland andra cyklister, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd.

– När vi bygger om blir det också nya cykelstråk, t.ex. innebär dragningen av Spårväg City på Hamngatan att Hamngatan förses med en cykelbana som inte funnits tidigare. På nya Hamngatan ryms både cyklar, gående, spårvagn, bussar och transporter och privatbilister. Den nya cykelbron över Ulvsundasjön i anslutning till Tvärspårbanan är ett annat exempel. Även Kungsträdgårdsgatan får cykelstråk under sommaren, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd.

– Det är trångt på våra huvudgator i innerstaden, men så är det för alla i en stad som är byggd på öar och beroende av broar för att knyta ihop staden, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd. 

Moderaternas cykelpolitik – några fler exempel 

  • Åtgärda knutpunkter i den hårt belastade innerstaden som fungerar dåligt och innebär risker. Vi prioriterar t.ex. Slussen, Tegelbacken, Skanstull och Nybroplan.
  • Bind samman regionen. Stockholmarna cyklar för att det går snabbt och smidigt. Då måste cykelnätet underlätta detta. Moderaterna inventerar glapp i cykelinfrastrukturen tillsammans med länet och kommer att bygga ihop nätet för regionen så att förutsättningarna för cykelpendlingen förbättras.
  • De flesta olyckor som sker beror på att underhållet är eftersatt. Moderaterna kommer att fortsätta satsa på att underhålla våra befintliga cykelvägar.
  • Nya cykelstråk i nya områden. När Stockholm växer med nya bostadsområden i t.ex. Nord-västra Kungsholmen och Värtan-Frihamnen förses stadsdelarna även med väl utbyggda cykelnät. Norra Djurgårdsstaden kommer att vara utformat för att invånarna ska ha lätt att cykla och åka kollektivt.
  • Vid ombyggnationer och reinvesteringar byggs nya cykelstråk. När Stockholm växer ökar behovet från alla trafikslag och det tas självklart med i planeringen av den hållbart växande staden.

För mer information läs på Ulla Hamiltons blogg:
www.ullahamilton.se

Presskontakt:
Helena Öman, Pressekreterare hos Ulla Hamilton
076-12 29 222

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stadshuset, Stockholm

Moderaterna i Stockholms stad har fem borgarråd. Sten Nordin är finansborgarråd och gruppledare. Ulla Hamilton är miljö- och trafikborgarråd, Kristian Alvendal är stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd, Joakim Larsson är ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd och Ulf Kristersson är social- och arbetsmarknadsborgarråd.

Pressansvarig för Moderaterna i Stockholms stad är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Helena Öman är pressekreterare för Ulla Hamilton och Kristina Alvendal. Oliver Carrà är pressekreterare för Joakim Larsson och Ulf Kristersson.

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm