Pressmeddelande -

Akademisk forskning lyfter Moelven ByggModul

Arbetet sker på uppdrag av Moelven ByggModul AB och ska leda till att man finner bästa möjliga balans mellan tillverkning och kundernas önskemål.
– Det är inte möjligt att vara på alla marknader och tillgodose allas behov. Med rätt strategier kan man hitta inriktning och arbetssätt som ger bästa lönsamhet, säger Erik Söderholm.
Forskningen kommer att ge svar på hur företaget ska vara organiserat och hur resurserna ska användas för att fungera optimalt. Det kommer också att leda till att byggsystemet som sådant utvecklas gynnsamt.
– De nuvarande mätetalen för industriellt byggande är projektbaserade, varför det är svårt att mäta de bakomliggande processerna, vilket är en förutsättning för arbete med att ständigt förbättra företagets prestation. När de tagits fram kommer det att underlätta för företaget att bland annat se vilken marknad som är mest lönsam att satsa på, förklarar Erik Söderholm.

David Öberg, som är marknadschef på Moelven Byggmodul AB konstaterar att Söderholms forskning har lyft företaget till den akademiska världen och höjt kvaliteten på dess forskning och utveckling. 

– Det är viktig forskning för oss och vi känner att det är angeläget att arbeta strategiskt och utveckla verksamheten långsiktigt, vilket ligger i linje med Moelvens centrala strategi, säger han.  
– Erik Söderholm lägger en grund för oss. Utifrån den kan vi mäta att vår strategi ger det utfall vi strävar efter, och vi kan använda hans arbetet för att anpassa färdriktningen om det behövs, konstaterar David Öberg.
Forskningsprojektet kommer att pågå till september 2012.

Ämnen

 • Byggnadsindustrin

Taggar

 • bostadsmoduler
 • byggmoduler
 • flerbostadshus
 • industriellt byggande
 • lindbäcks
 • trästomme
 • träkansliet
 • trästad 2012
 • träbyggnation
 • bygga flerbostadshus moduler
 • takpåbyggnad
 • industridesigner

Moelven ByggModul AB ingår i den Norska Moelven koncernen. Moelven har under lång tid byggt upp nordens bredaste produktprogram inom industriellt byggande och är idag nordens ledande producent av industriframsträllda byggmoduler i trä. Vår vision är att marknaden alltid ska värdera vår industriella byggprocess då byggprojekt planeras.

När vi är involverade i ett byggprojekt tar vi ansvar för att skapa inspirerande miljöer för den nutida och framtida människan. Miljöerna formas i samarbete mellan uppdragsgivare och arkitekter. Oavsett vad vi levererar, har vi som mål att skapa Goda rum.

Presskontakt

David Öberg

Presskontakt Marknadschef Marknad 070-5577227

Relaterade nyheter