Gå direkt till innehåll
Morris Law avslutar stort entreprenadmål

Nyhet -

Morris Law avslutar stort entreprenadmål

Efter att en fastighetsutvecklare och entreprenör hamnat i tvist om ett fastighetsprojekt i Sälen stämde entreprenören fastighetsutvecklaren. Tvisten har avslutats genom en överenskommelse mellan parterna som för fastighetsutvecklaren var mycket fördelaktig. Morris Law har varit ombud i tvisten mot entreprenören.

Under 2017 och i början av 2018 pågick ett fastighetsutvecklingsprojekt i Sälen. Ett fastighetsutvecklingsbolag hade genom en bostadsrättsförening gett en entreprenör i uppdrag att bygga ungefär 50 lägenheter. Efter att projektet inleddes uppstod tvist mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören i ett antal frågor, som bland annat rörde rätt till ytterligare betalning och försening av arbetena. Till slut tvingades bostadsrättsföreningen häva entreprenadavtalet med entreprenören. Därefter stämde entreprenören bostadsrättsföreningen vid domstol. Bostadsrättsföreningen riktade då ett motkrav mot entreprenören och när det blev klarlagt att entreprenören saknade förmåga att betala sin skulder sattes entreprenören i konkurs. Konkursförvaltaren valde att driva processen vidare mot bostadsrättsföreningen.

Efter drygt två års tvistande i domstol har processen nu nått sitt slut. Konkursförvaltaren har för konkursboets räkning accepterat en förlikningsöverenskommelse som för fastighetsutvecklaren är mycket fördelaktig.


Morris Law har genom Jonas Du Rietz, Nils Olofsson, Christoffer Nystedt och Kevin St. Hill agerat ombud för fastighetsutvecklaren.

Ämnen

Taggar


Morris Law är en advokatbyrå med ambitionen att modernisera upplevelsen av kvalificerad affärsjuridik. Gemensamt för alla som börjat på Morris är en vilja att utmana och förändra branschen och en sådan utveckling gynnar både våra kunder och våra medarbetare.

Morris Law är en fullservicebyrå och har idag 70 medarbetare med kontor i Göteborg och Stockholm.

Presskontakt

Julia Edman

Julia Edman

Presskontakt Content & Social Media Manager +46 738 20 73 68