Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Landstinget: MP kräver skärpning av länets klimatmål

Kollektivtrafik och sjukvård ska bedrivas utan fossilbränslen redan om sju år. Hela Stockholms län kan bli fossilbränslefritt till år 2030 om vi agerar nu. Det hävdar Miljöpartiet inför budgetbatten i landstinget imorgon.

Idag har landstinget ett beslutat mål om att 50 procent av verksamheterna ska vara fossilbränslefria år 2011 enligt Miljösteg 5, som drevs igenom av den förra majoriteten där Miljöpartiet ingick.

Nu vill partiet skärpa ambitionen: landstingets verksamheter ska vara fossilbränslefria år 2015 och hela Stockholms län ska vara fossilbränslefritt år 2030.

- Vårt förslag om fossilbränslefritt län 2030 är tufft, en riktig utmaning. Men vi tror att det kan sporra oss politiker, stockholmarna och företagen att ställa om till en mer hållbar ekonomisk utveckling som skapar nya jobb, säger Björn Sigurdson (mp), ersättare i landstingets trafik- och regionplanenämnd och Miljöpartiets representant i Stockholmsförhandlingen.

- Stockholm växer snabbt och därmed koldioxidutsläppen och den miljörelaterade ohälsan. Det största framtidshotet är planerna på Förbifart Stockholm och andra motorvägar som inte minskar trängseln, utan förvärrar utsläppen. Det behövs mer politiskt mod i klimatfrågan, säger Raymond Wigg (mp), oppositionslandstingsråd.

- Tredubblad kollektivtrafik till 2020, trängselskatt på Essingeleden och en utbyggd väg 55 kan ersätta Förbifart Stockholm, säger Björn Sigurdson.

- Trängselskatterna ska självklart gå till kollektivtrafiken. SL förlorar en halv miljard varje år som de borgerliga lägger på Sveriges dyraste motorväg, säger Raymond Wigg.

Kontakt
Raymond Wigg (mp), oppositionslandstingsråd
070-737 44 16
Björn Sigurdson (mp), ersättare i landstingets trafik- och regionplanenämnd, ledamot i landstingsfullmäktige
070-115 88 27
Elisabeth Richter, pressekreterare landstingskansliet
070-737 45 09

Miljöpartiets 10 förslag för minskad klimatpåverkan
1) Förbifart Stockholm och Österleden avvisas till förmån för en ny utredning av kombinationsalternativet utbyggd kollektivtrafik och förstärkt vägnät.
2) RUFS-planen 2010 anpassas till nya klimatmål och jämställdhetsfrågorna i den stärks
3) Utbyggd och attraktiv kollektivtrafik i hela länet, samt cykelsatsningar, lockar bilister
3) Etik- och miljöklassificering av alla landstingets drivmedel
5) Stärkt skydd av de gröna kilarna - länets lungor
6) Landstinget ska ta initiativ till en klimat- och sårbarhetsutredning för Stockholms län
7) Trängselskatter på Essingeleden, pengarna ska gå till kollektivtrafiken
8) Nya logistikcentraler öppnas norr och söder om Stockholm för omlastning av tungt gods
9) Energieffektivisering, ombyggnader till sol- och vindenergi i Locums fastigheter
10) Sambandet mellan produktionen och transporterna av mat och klimatpåverkan ska uppmärksammas mer i landstingets upphandlingar

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376725
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm