Gå direkt till innehåll
Landstingets nya miljöprogram missar klimatmålen

Pressmeddelande -

Landstingets nya miljöprogram missar klimatmålen

- För att möta klimatförändringarna måste landstinget ha öka andelen invånare som åker kollektivt, samtidigt som vi minskar energianvändningen. Maten har både en klimat- och hälsopåverkan. Miljöpartiet vill därför ta efter målsättningen i Region Skåne med 50 procent ekologisk mat innan 2016, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet anser är ambitionsnivån för klimatfrågan i programmet för låg och att flera delmål bör skärpas:

  • År 2016 ska resandet med kollektivtrafik ha ökat sin marknadsandel av det totala resandet med 5 procent samtidigt som landstingets totala energianvändning minskar med 20 procent jämfört med 2011.
  • År 2016 är 50 procent av alla livsmedel som serveras i landstingsfinansierad verksamhet ekologiska. Målet för insamling av organiskt avfall bör vara 100 procent 2016.
  • År 2016 bör kunskapsnivån inom Hälso- och sjukvården vara så hög att minst 50 procent av personalen ska känna till klimatförändringarnas effekter. Dessutom bör sjukhusledningarna återkomma till landstingsdirektören med en åtgärdsplan för reservvatten och luftkonditionering.

 - Redan idag har sjukdomar och smittor som förr endast fanns i tropikerna och medelhavsområdet fått fäste i Stockholmsregionen. Trots detta finns det en väldigt låg beredskap för t.ex. värmeböljor och reservatten på akutsjukhusen, och desutom dålig kunskap inom hälso- och sjukvården om nya sjukdomar i klimatförändringarnas tid. Detta nämns inte  i förslaget till miljöprogram vilket visar en stor omedvetenhet hos den moderata ledningen, säger Raymond Wigg.

För mer information kontakta

Raymond Wigg, opppositionslandstingsråd (MP),  070-7374416

Annika Lindblad-Nieminen, kanslichef (MP),  070-1684165

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm