Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stoppa trängseln på SL:s bussar och tåg

Ståplats i tunnelbanan och högre spärrar är de borgerligas senaste förändringar av SL. Miljöpartiets recept innehåller mer pengar, utökad turtäthet, fler reserverade busskörfält och särskilda turer för funktionsnedsatta. Idag debatteras kollektivtrafiken på landstingets budgetfullmäktige.

Att satsa på ståvagnar är ingen strategi för att minska trängseln, tycker Yvonne Blombäck (mp), ledamot i SL:s styrelse och landstingsfullmäktige:
- Jag står på bussen från Värmdö till Slussen varje dag och pratar med medpassagerare som är lika trötta på trängseln som jag. Hur ska man få folk att ställa bilen om SL inte satsar på bekvämligheten?

I miljöpartiets budget finns en pott för utökad turtäthet, fler reserverade busskörfält och särskilda turer anpassade för funktionsnedsatta. Ståvagnar innebär en försämring för funktionshindrade menar miljöpartiet.
- Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla - det är vår politik, säger Raymond Wigg (mp), oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet befarar att nya högre spärrar ökar trängseln ännu mer och äventyrar säkerheten.
- Vid en brand riskerar människor att klämmas till döds, extra utsatta är barn, äldre och funktionshindrade, säger Yvonne Blombäck.
- Vi vill inte ha någon gated community. Avskaffa spärrarna istället och få ett smidigare flöde. Det finns inga belägg för att plankandet ökar med öppna spärrsystem, säger Yvonne Blombäck.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill tredubbla kollektivtrafiken till 2020. I sin skuggbudget satsar man, med stöd av miljöpartiet i riksdagen och Stockholms stadshus, 552 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken 2009 än det moderatledda styret.

Den borgerliga landstingsledningen påstår att SL "får" några miljoner kronor extra av dem nästa år.
- Pengarna förväntas tyvärr komma från de höjda biljettpriserna. De betalas direkt av resenärerna, där kvinnor och låginkomsttagare är i majoritet, säger Raymond Wigg

Kontakt
Yvonne Blomböck (mp), SL styrelse och landstingsfullmäktige
070-797 76 20
Raymond Wigg (mp), oppositionslandstingsråd
070-737 44 16
Elisabeth Richter, pressekreterare, Stockholms läns landsting
070-737 45 09

Mindre trängsel i kollektivtrafiken

  • Öka turtätheten på bussarna utanför innerstaden där det är möjligt
  • Genomför den sedan den ett år införda sittplatsgarantin på bussar som kör över 70 km/h.
  • Fler reserverade busskörfält och utökad signalprioritering för smidigare busskörning
  • Öppet spärrsystem liknande dem i Göteborg, Berlin och Bryssel.
  • Inför bestämda turer i tidtabellerna som är tillgänglighetsanpassade

Öppet spärrsystem

  • Avveckla befintliga spärrar och hejda den borgerliga majoritetens fler och högre spärrlinjer. Skola om dagens cirka 1000 spärrvakter till trafikvärdar och kontrollanter ute i trafiksystemet. Tillåt påstigning och sätt upp kortläsare för SL Access vid alla dörrar på bussarna.Sätt upp användarvänliga biljettautomater på/i anslutning till samtliga trafikslag. Idag arbetar cirka 100 personer som kontrollanter. Miljöpartiet vill att dagens cirka 1000 spärrvakter utbildas i bemötande och blir trafikvärdar och kontrollanter.

Sänk biljettpriserna

  • Avgiften för 30-dagarskortet sänks med 50 kr för fullt betalande och med 40 kr för rabatterade grupper. Idag kostar kortet 690/420 kr.
  • Zonsystemet inom kollektivtrafiken tas bort. Priset på en enkelbiljett blir 35/20 kr i hela länet. Det ska inte kosta mer än 70 kr att ta sig från Hallstavik till Nynäshamn och tillbaka. Idag är summan 160 kronor.

Bygg ut och pröva spårbilar

  • Miljöpartiet i landstinget vill 2009 prioritera utredning av Spårväg Syd, kollektivtrafik i nordostsektorn och kollektivtrafik till Nacka och Värmdö. Miljöpartiet vill även bidra till spårbilslinjen som planeras i Södertälje.

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm