Gå direkt till innehåll
380 miljoner kronor för utveckling av beredskap till myndigheter

Nyhet -

380 miljoner kronor för utveckling av beredskap till myndigheter

Nu har MSB fördelat 380 miljoner kronor för 2020 till myndigheter för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig.
- De här pengarna är ett av de viktigaste medlen vi har för att skynda på utvecklingen, säger Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

Under januari har MSB fördelat ungefär 380 miljoner kronor genom anslaget 2:4 Krisberedskap till bland annat ett 80-tal utvecklingsprojekt. I år går dessutom en stor del av anslaget till myndigheter för att underlätta deltagandet i Totalförsvarsövning 2020.
- Vi har många olika verktyg för att inrikta och driva på arbetet med beredskapen i Sverige och de här pengarna är ett av de viktigaste medlen vi har för att skynda på utvecklingen. Pengarna bidrar till att myndigheter tar initiativ som annars inte skulle bli av. Det är särskilt viktigt när det gäller frågor som kräver samverkan mellan olika sektorer, säger Camilla Asp, chef för avdelningen krisberedskap och civilt försvar på MSB.
Hon fortsätter:
- Totalförsvarsövningen ska testa hela systemet, hur beslutskedjor ser ut och hur vi samverkar under höjd beredskap. Det är en stor satsning som kommer att utveckla beredskapen på alla nivåer i samhället.

Inriktningen för årets projekt

När det gäller myndigheter är det grundläggande kraven för att projekt ska få medel från anslaget att det är utvecklings- och samverkansprojekt. Det ska alltså inte täcka sådana åtgärder som myndigheter ska genomföra enligt sina ordinarie uppdrag. Inriktningen för 2020-års projekt var att de skulle öka förmåga till exempel att samverka i gråzon och höjd beredskap, att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, informations- och cybersäkerhet och säker kommunikation. Ett par myndigheter som fått ta del av bidraget är Trafikverket och Skatteverket. På msb.se finns mer information om deras projekt.

Om fördelning till myndigheter från anslag 2:4 Krisberedskap 2020

MSB fattar årligen beslut om fördelning av medel från anslaget, bland annat för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. Totalt 380 miljoner kronor fördelas 2020. Av dem fördelas:

  • 206 miljoner kronor till myndigheter för olika utvecklingsprojekt.
  • 87 miljoner kronor till myndigheter för Totalförsvarsövning 2020.
  • 87 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras stöd till kommuner och regioner.

Ytterligare medel har fördelats för projekt som startar 2021 och till projekt som fortsätter efter 2020.

Ämnen

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig