Gå direkt till innehåll
8 av 10 följer fortfarande rekommendationerna

Nyhet -

8 av 10 följer fortfarande rekommendationerna

I dag släpps veckans rapport från Kantar Sifo, som handlar om människors uppfattningar och beteenden under pandemin. Totalt har över 8 100 personer besvarat enkäten som genomförts sedan 21 mars.

Den senaste rapporten visar att de allra flesta fortsätter att följa rekommendationerna i nästan samma omfattning som för en till två veckor sedan. 80 procent uppger att de fortfarande följer myndigheternas rekommendationer. Förra veckan var det 82 procent.

Oro och förtroende – trender och tendenser:

  • Fortsatt tendens att människors oro minskar. Det gäller både oron för viruset i sig och oron för de samhällsekonomiska konsekvenserna.
  • Ett undantag där oron ökar under de senaste dagarna: oron för att människor i första hand ser om sitt eget hus i tider av oro, att samhällsgemenskapen minskar.
  • Minskande förtroende för de ansvariga gällande hanteringen av coronavirusets utbredning (om än från höga nivåer).
  • Sjunkande stöd för att åtgärderna är väl avvägda mellan folkhälsa och samhällsekonomi.

Syfte
Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod
Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.


Ta del av hela undersökningen på MSB:s webbplats

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN