Gå direkt till innehåll
Från Totalförsvarsövning 2020 mot fortsatt utveckling av Sveriges totalförsvar

Nyhet -

Från Totalförsvarsövning 2020 mot fortsatt utveckling av Sveriges totalförsvar

Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) är den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Nu avslutas merparten av arbetet med TFÖ 2020, men utvecklingen av ett robust och motståndskraftigt totalförsvar fortsätter.

– TFÖ 2020 har varit en viktig katalysator för utvecklingen av Sveriges totalförsvarsförmåga. Vi har gemensamt tagit viktiga steg mot ett starkare totalförsvar som bättre kommer att kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Anna Karphammar, enhetschef för enheten för övningar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB har fått i uppdrag av regeringen att, tillsammans med Försvarsmakten, åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Stora delar av totalförsvarsövningen genomfördes redan under perioden november 2019 till februari 2020. I inledningen av coronapandemin hade många aktörer stor nytta av att ha deltagit i övningen. Därefter har TFÖ 2020, på samma sätt som övriga samhället, anpassat sin verksamhet efter coronapandemin. Två uppskjutna regionala övningsaktiviteter planeras nu för genomförande under det fjärde kvartalet i år. Därefter avslutas TFÖ 2020.

Relationer och nätverk har etablerats

Övningens planering och genomförande har ökat både färdigheter och kunskap om totalförsvar, hos deltagande organisationer.

– De erfarenheter och lärdomar vi har dragit av TFÖ 2020 och den pågående hanteringen av pandemin tar vi med oss i den fortsatta totalförsvarsutvecklingen, säger Anna Karphammar, enhetschef för enheten för övningar.

Hon vill också framhålla totalförsvarsövningens betydelse för att etablera relationer och nätverk. Upparbetade nätverk och goda relationer både stärker och ökar vår förmåga att hantera kriser och krig.

– De som deltagit i övningen har lärt sig mycket om varandra och fått ökad kunskap om eget och andra aktörers ansvar inom totalförsvaret. Det har blivit tydligt att totalförsvaret är vårt gemensamma ansvar, säger Anna Karphammar, enhetschef för enheten för övningar.

Kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp

I december fattade riksdagen ett nytt totalförsvarsbeslut för 2021-2025. Det övergripande målet är att kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och att värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamheter inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet. MSB och Försvarsmakten har fått ett gemensamt uppdrag att fortsatt främja totalförsvarsutvecklingen. Framtida övningar är en viktig del av denna utveckling.

Fakta:

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. I arbetet har alla i samhället en roll.

Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja vårt land.

Regeringen beslutade 2015 att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig utvecklas och stärks. TFÖ 2020 genomfördes som ett led i att stärka Sveriges totalförsvar.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN