Gå direkt till innehåll

Nyhet -

MSB på plats i Haiti för att ge stöd åt orkandrabbade

Haiti är hårt drabbat av orkanen Matthew och FN bedömer att drygt 1,4 miljoner människor är i stort behov av humanitär hjälp. MSB finns nu på plats i Haiti för att bistå FN och EU:s humanitära stöd för att lindra konsekvenserna för befolkningen.

MSB är nu på plats i Haiti med ett Technical Assistance Support Team (TAST) som avreste från Sverige den 7 oktober. Inom teamet finns bland annat expertis på kommunikation, tillfälliga boendelösningar, logistik och administration.

MSB bistår också FN:s UNDAC-team (United Nations Disaster Assessment och Coordination) med en expert på behovsbedömning i Haiti och på Bahamas som också drabbats hårt av Matthew.
MSB har också en expert inom vatten och sanitet som ingår i EU:s team för behovsbedömning och koordinering på Haiti.

MSB hjälper de som ska hjälpa

– MSB:s personal har mångårig erfarenhet av att samarbeta med och ge stöd till andra organisationer, både i katastrof- och konfliktsituationer. MSB hjälper de som ska hjälpa. De flesta av MSB:s insatser handlar om att ge stöd till andra organisationer, exempelvis FN och EU, och syftar till att öka dessa organisationers möjlighet till fältnärvaro och att effektivt utföra sitt arbete att hjälpa människor i nöd, säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef, Avdelningen för samordning och insatser, vid MSB.

Effekterna av Matthew kan bli långvariga. Stora skador förväntas, inte bara på byggnader, utan också grödor, boskap och andra inkomstkällor för en redan sårbar befolkning. Vattenburna sjukdomar, främst kolera, riskerar att få stor spridning och innebär en risk för människorna.

MSB på Haiti 2010

MSB var på plats på Haiti 2010 efter jordbävningen. Vi stöttade då Haiti i det humanitära arbetet genom ett omfattande stöd med boende, kontor, logistik och teknisk kommunikation för internationella hjälporganisationer. MSB bidrog också till återuppbyggnadsarbetet genom stöd med sanitet, miljö och avfallshantering.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN