Gå direkt till innehåll
Dan Eliasson och Micael Bydén sammanfattar tisdagens möte tillsammans med 50 myndighetschefer.
Dan Eliasson och Micael Bydén sammanfattar tisdagens möte tillsammans med 50 myndighetschefer.

Nyhet -

Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret

I går träffades närmare 50 myndighetschefer på MSB i Stockholm.
Det handlade om totalförsvarsförberedelser.
- Vi har diskuterat hur vi kan bygga Sverige robustare och starkare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. 

Sedan 2015 har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. En viktig del i detta är att berörda myndighetschefer och landshövdingar träffas två gånger per år för att diskutera hur arbetet går framåt. Under tisdagen var det dags för höstens möte och rubriken för samtalet var Totalförsvarsförberedelser.
- Vi har diskuterat hur vi kan bygga Sverige robustare och starkare. Sverige har gjort mycket de senaste åren för att förstärka Försvarsmakten men nu måste vi förstärka det övriga samhället också, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Han fortsätter:

- Vi har också i dag diskuterat en otroligt viktig fråga och vi är många som är glada över att vi fått en bra diskussion om Försvarsmaktens långsiktiga finansiering. Nu finns det politiska beslut som ska omsättas till ett regeringsförslag. Då är det också viktigt att diskutera civilt försvar och hur det kan växa fram, blir starkare och bli den kompletterande part till det militära försvaret som det måste bli.

Micael Bydén, överbefälhavare på Försvarsmakten, betonar vikten av att det civila försvaret kompletterar det militära försvaret:

-Civilt försvar måste med parallellt, annars så kommer det bli svårt för Försvarsmakten att kunna genomföra sitt uppdrag längre fram. Därför är dessa möten så viktiga. Det har hänt mycket på de här åren om man tittar på totalförsvarsplaneringen och de aktiviteter som är genomförda. För en tid sedan var det bara Dan och jag som gav information på de här mötena. Nu bär vi in de goda exempel som finns och så får de andra myndighetscheferna dela med sig. Så pass långt har vi kommit, även om vi inte på något sätt är framme eller är klara, säger Bydén.

Under mötet hade regeringens särskilda utredare Elisabeth Nilsson en informationspunkt. Den gällde hennes inlämning rörande totalförsvarets försörjningstrygghet. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret samt för försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen. Under mötet samtalade man även om Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ), som startade den 4 november och som har cirka 400 deltagande aktörer. 

Ämnen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig