Gå direkt till innehåll
Nu har en ny ITP-utbildning startat och denna gång befinner sig deltagarna i Katmandu i Nepal under perioden 3-7 februari.
Nu har en ny ITP-utbildning startat och denna gång befinner sig deltagarna i Katmandu i Nepal under perioden 3-7 februari.

Nyhet -

Nu startar utbildning i katastrofriskhantering i Nepal

Under våren 2019 startade MSB ett nytt program inom katastrofriskhantering.
Syftet med satsningen är att stärka de deltagande ländernas förmåga att reducera risker och hantera katastrofer. Nu startar en ny utbildningsomgång i Nepal samtidigt som den första omgången avslutas.
- Många människor drabbas och förlorar sina hem varje år i olika typer av katastrofer. Genom programmet stärker vi deltagarländernas förmåga att hantera dessa extrema händelser, säger Jessica Forsman, projektledare på MSB.

Hösten 2019 gick startskottet för International Training Programme - Disaster Risk Management (ITP). Det är ett MSB-program inom katastrofriskhantering. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är finansierat av Sida, med en total budget på 58 miljoner kronor. Mer information om uppstarten kan du ta del av här.

Programstart i Katmandu

Nu har en ny ITP-utbildning startat och denna gång befinner sig deltagarna i Katmandu i Nepal under perioden 3-7 februari. Samtidigt avslutas den första programomgången. Totalt 50 deltagare från Bangladesh, Nepal, Kambodja och Filippinerna, deltar. Deltagarna kommer från myndigheter, civila samhället, privata företag och universitet. Blandningen av organisationer är viktigt för att bygga samarbeten inom länderna, något som många gånger saknas. Att deltagarna kommer från just dessa länder beror på att detta är områden som löper stor risk att drabbas av naturkatastrofer vilket gör att utbildning inom katastrofriskhantering både är viktigt och efterfrågat.
- Deltagarna har mycket kunskap inom vissa områden, samtidigt som de saknar kunskap inom andra. Genom programmet får de olika länderna lära sig och utbyta erfarenheter sinsemellan om hur man kan förebygga, eller förbereda sig inför kommande händelser och hantera följderna av exempelvis en jordbävning eller cyklon, säger Jessica Forsman, projektledare på MSB.

"Öka kvaliteten i arbetet"

Under programmet får deltagarna med sig värdefulla verktyg inom katastrofförebyggande, respons och återuppbyggnad. Detta genom att bland annat att delta i diskussioner och simuleringar. 
- Min förväntan på workshopen i Nepal är att bredda mitt nätverk för att få tillgång till relevant information som kan öka kvaliteten i arbetet med katastrofriskhantering, säger Shahinur Rahman från Bangladeshiska röda halvmånen.
Jazmin Jerusalem från Leyte Center for Development i Filippinerna, är en annan deltagare:
- För mig är det viktigt att dela erfarenheter med andra i programmet så att vi kan lära av varandra och inte göra om samma misstag, säger Jazmin Jerusalem som deltog i räddningsarbetet när tyfonen Haiyan svepte över Filippinerna 2013.

Förväntansfulla deltagare.

Studiebesök på flygplats

På torsdag kommer deltagarna att göra ett studiebesök till Humanitarian Staging Area. Det är en mottagningsplats på Kathmandus internationella flygplats för att ta emot internationell nödhjälp efter katastrofer.
- Inom programmet är en viktig del att lära vilken beredskap som finns och hur den organiseras och därför kommer vi besöka mottagningsplatsen för internationell nödhjälp. Vid en katastrof som till exempel den stora jordbävningen 2015 kom stora mängder materiel in till landet och då är det viktigt att det finns en bestämd plats och utarbetade rutiner för att kunna ta emot hjälpen på ett bra sätt, säger Jessica Forsman

Mer information om International Training Programme

Programmet innehåller sju utbildningsomgångar, fem för Asien och två för Afrika. Under en programomgång träffas deltagarna först på regional nivå för att utveckla så kallade förändringsprojekt samt förbereda sig inför kommande utbildningsprogram i Sverige. Deltagarna jobbar under hela cykeln med utveckling och implementering av sina förändringsprojekt, vilket innebär att jobba med ett problem som deltagarna och deras organisationer har identifierat. Det kan handla om allt inom området katastrofriskhantering, till exempel jämställdhetsintegrering i kriskommunikation, beredskap för hantering av katastrofavfall eller uppbyggnad av databaser. En omgång avslutas när deltagarna ses igen på regional nivå för att berätta om resultaten i sina förändringsprojekt. Under hösten startar den tredje programomgången av utbildningen med 25 nya deltagare.

Ämnen

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN