Gå direkt till innehåll
Pressmeddelande: Många 17-åringar vet inte om att de är totalförsvarspliktiga

Nyhet -

Pressmeddelande: Många 17-åringar vet inte om att de är totalförsvarspliktiga

Alla över 16 år som bor i Sverige är totalförsvarspliktiga och viktiga för landets beredskap.
Men många 17-åringar känner inte till att de är totalförsvarspliktiga från och med att de fyller 16 år.
Därför lanserar MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten en gemensam informationskampanj riktad till landets 17-åringar.
− Syftet med informationskampanjen är att öka ungas kunskap om deras roll som en viktig resurs för Sveriges beredskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Att vara totalförsvarspliktig betyder att alla, från 16 till 70 år är en del av Sveriges beredskap och en viktig resurs i händelse av krig. Totalförsvarsplikten handlar om att man, utifrån sin egen förmåga och intressen, kan hjälpa till vid krig och bli en viktig resurs för samhället. Däremot är det få 17-åringar som vet om att de är totalförsvarspliktiga och vad det innebär. Därför lanserar MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten en gemensam informationskampanj riktad till landets 17-åringar.

− Sveriges förmåga att stå emot ett väpnat angrepp bygger även på vår beredskap inför kriser, alltså vår krisberedskap. Därför måste ungdomar veta att de är en viktig resurs i samhället även vid kriser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Ett regeringsuppdrag sedan 2010
Det finns ungefär 100 000 17-åringar i Sverige. Varje år ska cirka 4 000 18-åringar genomgå grundutbildning med värnplikt.
− Kampanjen är en del av ett regeringsuppdrag som MSB har haft sedan 2010. Uppdraget är att informera målgruppen om säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar. Syftet med kommunikationen i årets kampanj är att öka målgruppens kunskap om totalförsvarsplikten innan de får mönstringsunderlaget våren då de fyller 18 år, säger Liselotte Jansson, som ansvarar för kampanjen på MSB.

Fakta om informationskampanjen
Kampanjen består av två filmer på 30 respektive 15 sekunder. Filmerna kommer att visas under fyra veckor, med start den 18 november, på Instagram, Youtube, Snapchat och Facebook. Filmerna kommer även visas på bio från och med den 15 november. På webbplatsen dinsakerhet.se kan ungdomar och gymnasielärare läsa mer om de olika delarna i totalförsvarsplikten men också få mer information om mönstring, värnplikt, frivillighet och hemberedskap.

Här hittar du filmerna:

Film 1

Film 2

För mer information kontakta MSB:s presstjänst på 010-240 44 44 eller kommunikation@msb.se

Ämnen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig