Gå direkt till innehåll
Sju kommuner fick statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2020

Nyhet -

Sju kommuner fick statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2020

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden.
Totalt sju kommuner tilldelades bidrag under 2020.
- Flera viktiga åtgärder har blivit möjliga att genomföra tack vare bidraget, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 fördelade MSB drygt 70 miljoner kronor till kommuner och drygt 4 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen. 

Totalt har sju kommuner fått bidrag olika åtgärder som rör ras, skred och översvämningar:

Översvämning:

  • Arboga
  • Arvika
  • Härryda
  • Vansbro

Ras och skred:

  • Lerum
  • Orust
  • Sollefteå

- Både Arvika och Vansbro har byggt omfattande översvämningsskydd. Orust har fått bidrag för att skredsäkra de centrala delarna av Henån. Vi ser generellt att översvämningsprojekten är dyrare jämfört med åtgärder som skyddar mot ras och skred. säger Erik Bern, handläggare på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstöd på MSB. 

Vilka är bidraget till för?

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan ges dels för redan genomförda åtgärder och för planerade åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas för att hindra ras och skred eller områden som behöver skyddas mot översvämning.

-Klimatförändringarna påverkar samhällets robusthet och vi behöver anpassa oss till det, säger Erik Bern. Att förebygga effekterna av ökade vattenflöden är också en del i att bygga en bättre beredskap mot olyckor och kriser.

Ansökningstid för 2021

Ansökningsperioden för 2021 har öppnat och senast den 1 augusti måste ansökningar vara inskickade. 

Mer information finns på MSB:s webbplats.

Ämnen

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN