Gå direkt till innehåll
Status för pågående arbete med digitalt verktyg

Nyhet -

Status för pågående arbete med digitalt verktyg

Just nu arbetar MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen med ett verktyg för att digitalt kartlägga upplevda symptom och hur svenskarnas beteende har förändrats med anledning av covid-19.

Arbetet med det digitala verktyget pågår och baseras på Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regionernas behov. Frågorna som kartläggningen består av kommer att vara frivilliga att svara på och all data är anonymiserad. Syftet är att få en ökad förståelse för smittspridningens påverkan på samhället genom att kartlägga var symptom finns samt hur befolkningen har påverkats av det nya coronaviruset.

Den tekniska lösningen bygger på redan etablerad teknik och är framtagen tillsammans med ett antal aktörer från näringslivet. Stort fokus har legat på att lösningen ska hålla en hög säkerhet och att den ska kunna hantera en stor belastning av svarande.

MSB har fått ett stort antal erbjudande om teknik, i detta finns väldigt många olika appar. MSB har gjort en upphandling av teknik från svenskt näringsliv, med stort fokus på säkerhet och dataskydd.

Den tekniska lösningen är klar sedan en tid tillbaka. Nu handlar det om förankring med berörda myndigheter och regioner. Datum för lansering är inte satt. När det är dags för lansering kommer vi att berätta mer. Tills dess hänvisar vi till denna information. 

Ämnen

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN