Gå direkt till innehåll
Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden. ​Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.
Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden. ​Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.

Nyhet -

​Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare

Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden.
Nämligen en fungerade brandvarnare.
Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.
- Vi behöver testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB

December är de levande ljusens högtid. Trots en ökning av ljusrelaterade bränder inträffar ändå klart fler spis-och eldstadsrelaterade bränder under december. På Brandvarnardagen 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Statistik för 2019 som rör bostadsbränder:

  • År 2019 larmades räddningstjänsten till nästan 6 500 bostadsbränder och 3 800 orsakade någon form av skada.
  • 360 av bostadsbränderna som orsakade någon form av skada inträffade under december 2019.
  • Drygt en tredjedel av bostadsbränderna som orsakade skada startade i köket och då oftast på spisplatta eller häll.
  • Vid minst var fjärde bostadsbrand som räddningstjänsten larmades till och som orsakade skada saknades brandvarnare.
  • Bostadsbränder är vanligast på eftermiddagar och kvällar. År 2019 var toppen mellan klockan 15 och 19.
  • Under 2019 omkom 64 personer till följd av brand i bostad enligt preliminära siffror.

- Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till ungefär 6 000 av dessa. Genom lämpligt placerade och fungerande brandvarnare ökar chansen att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Har man dessutom fungerande släckutrustning hemma så har man möjlighet att själv släcka branden när den fortfarande är liten, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Under 2018 presenterade MSB följande siffror i vår trygghetsundersökning:

  • Sedan nationella strategin startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat från 75 procent till 88 procent.
  • Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste brandskydden i form av en fungerande brandvarnare.
  • Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen 68 procent mot 36 procent i mätningen 2010.
  • Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt. 

- Det är säkert fler än 88 procent som har en brandvarnare hemma. Men om brandvarnaren ska göra någon nytta vid en brand så ska den sitta i taket och den måste fungera. Kolla var du har din brandvarnare nu och byt batteri eller brandvarnare om den inte piper när du trycker in knappen några sekunder, säger Anders Lundberg.

Vill du ha lokal statistik?

Vill du som journalist ha en lokal vinkel som berör ditt bevakningsområde? I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du ta del av statistik på lokal nivå. Statistik som kopplar till Aktiv mot brand och Brandvarnardagen kan exempelvis vara siffror som berör bostadsbränder under en viss månad, i vilka utrymmen bränder har startat och den förmodade brandorsaken, exempelvis om branden har startat i köket genom brand på spisen. Har du frågor om statistiken kan du vända dig till MSB:s presstjänst eller din kommunala räddningstjänst.

Sms-tjänst som påminner dig om att testa brandvarnaren

För att påminna om att testa brandvarnare har MSB en tjänst där sms skickas ut för att påminna om att det är dags att testa. Det går att registrera sitt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.se. På www.dinsäkerhet.se kan privatpersoner få information om brandvarnare, exempelvis var de bör placeras. 

Om Aktiv mot brand och Brandvarnardagen

Aktiv mot brand är en nationell kampanj som ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag Sveriges Allmännytta, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna Sverige, kommunala räddningstjänsterna, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. MSB uppmärksammar varje år Brandvarnardagen med aktiviteter i kampanjen Aktiv mot brand. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

Relaterat material