Gå direkt till innehåll
Logotyper för de myndigheter, organisationer och företag som deltar.
Logotyper för de myndigheter, organisationer och företag som deltar.

Pressmeddelande -

Allmänheten måste skydda sig mot nätfiske, välja mer säkra lösenord och ha koll på sina kortuppgifter

Nu startar den europeiska säkerhetsmånaden där MSB och polisen är drivande och stora delar av it-Sverige sluter upp. Årets kampanj fokuserar på att uppmärksamma allmänheten och mindre företag på att skydda sig mot nätfiske, välja mer säkra lösenord och hålla ordning på sin it-utrustning.

I en undersökning MSB gjort tillsammans med Enkätfabriken i september visar det sig att en fjärdedel av svenskarna oroar sig för att bli utsatta för brottslighet som är it-relaterad och nästan en femtedel har också blivit utsatta för någon form av it-relaterad brottslighet. I årets undersökning ställdes också nya frågor gällande den rådande situation med coronaviruset/covid-19, och 7 procent anser att deras oro för att bli utsatta för it-brottslighet har ökat.

Hälften av de svarande anser dock att deras digitala närvaro inte ändras i någon större grad, 8 procent har vidtagit fler eller andra åtgärder för att skydda sig mot it-brottslighet till följd av rådande situation med covid-19 och 15 procent har fått mejl eller SMS från en okänd avsändare där personen misstänkt att syftet varit att utnyttja rådande situation med covid-19.

– De vanligaste beteendeförändringarna i och med rådande situation med covid-19 är att vi är mer uppkopplade mot våra arbetsplatser, har videosamtal och att vi oftare handlar online. Därför är det illavarslande att trots vår ökade digitala närvaro inte verkar ha insett att man bör skaffa sig säkrare beteenden och rutiner. Gör man inte det ökar risken att man blir utnyttjad. Det första du ska bli bättre på är att säkra dina lösenord och noga granska mejl innan du klickar på länkar och bilagor, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsexpert på MSB.

Fakta om Tänk säkert 

Varje år i oktober går informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten och skapa säkrare beteenden i ett alltmer uppkopplat samhälle och vänder sig till både privatpersoner och mindre företag. Fokus är i år nätfiske samt även lösenord, kortuppgifter och att skydda sin viktigaste information.

MSB ansvarar för kampanjen i samarbete med polisen. Dessutom medverkar över 20 samarbetspartners från privata och offentliga sektorn, som sprider budskapen vidare.

MSB erbjuder i år fem webbinarier med olika inriktningar och nyttiga råd. Förutom MSB kommer polisen, Telia, Teknikföretagen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv att dela med sig av erfarenheter och kunskap i webbinarierna. De publiceras varje tisdag på Facebook och textat på hemsida.

Oktober är också EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.


Följ gärna hashtaggarna #tanksakert eller #securitymonth för att se alla samverkansparters aktiviteter i sociala medier.

Kampanjfilm
https://youtu.be/4snShZAmvtU


Informationsäkerhetsmånaden Tänk säkert
www.msb.se/tanksakert


EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month – ECSM)
https://cybersecuritymonth.eu


EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
https://www.enisa.europa.eu/

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN