Gå direkt till innehåll
Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU.
Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU.

Pressmeddelande -

Mindre skopande flygplan stärker nu skogsbrandsberedskapen

Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU.
Det betyder att skogsbrandsberedskapen förstärks i både Sverige och norra Europa.
- Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att förstärka skogsbrandsberedskapen ytterligare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Tidigare i år tecknade MSB avtal med Saab AB som blir det företag som tillhandahåller mindre vattenskopande flygplan. Tjänsten som MSB köper från Saab AB innebär att de tillhandahåller två mindre skopande flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. Inom ramen för avtalet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Onsdag den 3 juni sattes flygplanen i beredskap och anslöts till rescEU. Det betyder skogsbrandsberedskapen stärks i Sverige och norra Europa. EU står för 90 procent av kostnaden.

- Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen. Inför sommaren 2019 vidtogs flera åtgärder, däribland slöts ett avtal med en privat helikopterleverantör för brandbekämpning från luften. I ett andra steg föreslog MSB att Sverige skaffar tillgång till mindre skopande flygplan – och här är vi nu, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Han fortsätter:
- Klimatförändringar gör att problemen med skogsbränder riskerar att bli ännu större i framtiden. Vi behöver fortsatt utveckla vår beredskap för att kunna möta utmaningarna. Att skaffa tillgång mindre skopande flygplan är alltså det andra steget i den trestegsraket vi har föreslagit i arbetet med att successivt stärka skogsbrandberedskapen. Det tredje steget är att, baserat på erfarenheterna från de mindre skopande flygplanen, utvärdera om Sverige bör skaffa större skopande flygplan.

Förmågan utvecklas tillsammans

Under det första året kommer MSB och Saab att lägga mycket tid på att utveckla förmågan. Dels genom utbildning och övning i nära samarbete med kommunal räddningstjänst och länsstyrelser, men också genom att dra erfarenheter av hur flygplanen används på skarpa insatser. Då flygplanen är en EU-resurs behöver förmågan att verka utomlands utvecklas. I det arbetet blir det särskilt viktigt att samverka med EU-kommissionen och grannländer i norra Europa.

- Mindre skopande flygplan och andra flygande resurser för skogsbrandsläckning är en brist i norra Europa. Precis som med helikoptrarna är flygplanen en del av rescEU, som i sin är tur en del av EU:s civilskyddsmekanism. Flygplanen blir genom rescEU en gemensam resurs som Sverige står värd för, säger Eliasson.

”Välkommen förstärkning”

Anna Henningsson är räddningschef i Räddningstjänsten Östra Blekinge och expert på brandsläckning från luften.
- Flygplanen är en mycket välkommen förstärkning för oss i kommunal räddningstjänst och kommer att utgöra ett värdefullt komplement till Sveriges befintliga resurser för skogsbrandsläckning. Att vi snabbt kan sätta in flygande resurser med rätt kapacitet i förhållande till brandens beteende, ökar möjligheten att begränsa brandspridningen innan bränderna hinner växa sig okontrollerbara.

Detta görs genom att resurser ställs i beredskap nära de platser i landet där risken för skogsbränder är som störst. På detta sätt minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder.

- Vi ska också komma ihåg att brandkämpning från luften är ett stöd som i vissa skeden kan vara mycket viktigt, men för att en skogsbrand ska bli ordentligt släckt krävs ett omfattande arbete på marken, säger Anna Henningsson.

Fakta

  • Flygplanen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss.
  • Två flygplan kommer att baseras i Nyköping på Skavsta flygplats. Vid behov kan flygplanen baseras på annan ort.
  • Vattenkapacitet per fällning och flygplan: 3 000 liter.
  • För 2020 har MSB budgeterat cirka 30 miljoner kronor fasta kostnader. Planen är nu anslutna till rescEU. EU finansierar 90 procent av kostnaden för beredskapen. Om flygplanen används av andra EU-länder står EU alternativt mottagarlandet för de operativa kostnaderna.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

Relaterat innehåll

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN