Gå direkt till innehåll
MSB-anställd smittad av Coronavirus

Pressmeddelande -

MSB-anställd smittad av Coronavirus

En medarbetare på MSB i Karlstad har testats positivt för Coronavirus.

Medarbetaren blev kontaktad av smittspårningen i onsdags efter att hen varit i närheten av annan smittad. Medarbetaren lämnade då arbetet direkt för provtagning. Under torsdag kväll kom provsvaret som visade att medarbetaren är smittad av Coronaviruset.

- Medarbetaren har uppgett vilka hen har varit i kontakt med. Nu tar smittskyddet vid och personer som varit i kontakt med den smittade medarbetaren är informerade och kommer att kontaktas av smittskyddet för bedömning av vidare hantering, säger Jonas Norén, chef för avdelningen för verksamhetsstöd på MSB. 

MSB följer Folkhälsomyndighetens och berörda regioners rekommendationer:

  • När det gäller generella rekommendationer så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • När det gäller faktiskt konstaterade fall så följer vi berörd regions smittskyddsläkares råd.
  • Enligt rekommendationerna finns det ingen anledning till att sanera eller stänga arbetsplatsen i Karlstad. God handhygien är däremot viktig. 

Ämnen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN