Gå direkt till innehåll
MSB har slutit nytt avtal för helikopterberedskapen

Pressmeddelande -

MSB har slutit nytt avtal för helikopterberedskapen

MSB har slutit avtal med företaget Heliair Sweden AB för uppdraget att tillhandahålla en tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark.

Det tidigare avtalet med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB har därför genomfört en ny upphandling för att säkra resursen och stödet till kommunal räddningstjänst även de kommande två säsongerna. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option som gör att avtalet kan förlängas ytterligare två år. Det nya avtalet innebär att helikoptrarna ska vara tillgängliga för beställning från MSB från och med skogsbrandssäsongen 2021.

- I allt väsentligt motsvarar det nya avtalet det vi haft de senaste två åren. Vi vet att kommunal räddningstjänst har haft stor nytta av helikopterberedskapen. Vi har fått ta del av positiva synpunkter i de utvärderingar som har gjorts och det märks att räddningstjänsten är nöjda med denna beredskapsresurs, säger Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB

Hon fortsätter:

- Nu har vi slutit ett avtal som sträcker sig över två år, med option för ytterligare två år. Det gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla skogsbrandsberedskapen och våra förstärkningsresurser tillsammans med länsstyrelser och räddningstjänster.

Placeringsort styrs av brandrisken

Precis som de senaste två skogsbrandssäsongerna, kommer helikoptrarna att placeras där brandrisken är som störst. Detta då skogsbränderna kan angripas fortare, innan de hunnit växa sig stora och bli okontrollerade. Målsättningen är att helikoptrarna ska bli en del av den samlade EU-beredskapen i norra Europa, inom ramen för rescEU.

Två anbud inkom

Totalt var det två leverantörer som skickade in anbud. Båda anbuden uppfyllde de grundläggande kraven i upphandlingen. Den leverantör som MSB valt att sluta avtal med har lämnat ett anbud som uppfyllde kraven i upphandlingen och innebär totalt en lägre kostnad för tjänsten.

Fakta om tjänsten MSB efterfrågat

Kravet i upphandlingen var att en leverantör under 2021-2022, med option för ytterligare två år, ska kunna tillhandahålla minst tio släckande helikoptrar med besättning, nödvändig tillhörande logistik och en koordineringshelikopter. Sex av helikoptrarna ska ha en kapacitet att släppa minst 1 000 liter vatten per fällning. Minimikravet på övriga helikoptrar är 500 liter.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

Relaterat innehåll

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN