Gå direkt till innehåll
​Avtalet för tjänsten med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB inleder därför nu en ny upphandling för att säkra den här resursen även kommande år.
​Avtalet för tjänsten med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB inleder därför nu en ny upphandling för att säkra den här resursen även kommande år.

Pressmeddelande -

MSB inleder ny upphandling av helikoptrar

Avtalet för tjänsten med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB inleder därför nu en ny upphandling för att säkra den här resursen även kommande år. 
-
 Helikoptrarna har under 2019 och 2020 varit en viktig och uppskattad förstärkning till kommunal räddningstjänst. Vi behöver fortsatt ett nationellt avtal för att helikoptrarna ska kunna verka effektivt i hela Sverige, säger Petronella Norell, tillförordnad enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

MSB tecknade kort efter skogsbränderna 2018 ett helikopteravtal som gällde för skogsbrandssäsongen 2019. Avtalet förlängdes sedan ytterligare ett år. Helikoptrarna har under de två senaste åren bidragit vid släckningen av omkring 100 bränder i skog och mark. Att införa helikoptrar som nationell förstärkningsresurs var en del i att successivt stärka skogsbrandberedskapen, ett uppdrag MSB fick av regeringen efter de omfattande bränderna 2018.

- Det nya upphandlingsunderlaget bygger på våra egna erfarenheter men också på erfarenheter från våra nordiska grannländer som haft den här typen av resurs längre än vi. Målet är att det fortsatt ska vara enkelt för räddningstjänsterna att begära och få förstärkning från luften när det behövs, säger Petronella Norell.

En viktig nationell resurs

För att snabbt kunna vara på plats vid en skogsbrand har MSB placerat helikoptrarna nära de områden i Sverige där brandrisken enligt aktuella prognoser varit som högst. På så vis kan resurserna användas i ett tidigt skede av en skogsbrand och dämpa spridningen, innan branden hunnit växa sig stor.

- Vi behöver fortsatt ett nationellt avtal för att helikoptrarna ska kunna verka effektivt i hela Sverige. Vid flera stora bränder kan MSB behöva göra avvägningar och prioriteringar på nationell nivå utifrån var helikoptrarna just då bäst behövs i landet, säger Petronella Norell.

Sedan sommaren 2020 finns även två mindre skopande flygplan som också kan bistå i släckningsarbetet från luften.

- Flygplan och helikoptrar kompletterar varandra och har lite olika styrkor beroende på situation. Med båda dessa resurser är det enklare för oss att ge kommunal räddningstjänst ett bra stöd vid olika typer av skogsbränder i hela landet.

Del i EU-gemensam beredskap

Helikoptrarna och flygplanen har varit en del av rescEU under både 2019 och 2020. RescEU är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som kan användas när de nationella är uttömda. Sverige bidrar till att stärka EU:s civilskyddssamarbete inom skogsbrandsområdet, särskilt i norra Europa. Målet är att även de helikoptrar som nu upphandlas ska kunna upprätthålla en beredskap inom rescEU.

Läs mer om rescEU

Om upphandlingen

Kravet i upphandlingen är att en leverantör under 2021-2022 ska kunna tillhandahålla minst 10 släckande helikoptrar med besättning och nödvändig tillhörande logistik samt en koordineringshelikopter. Sex av dessa helikoptrar ska ha en kapacitet att släppa minst 1 000 liter vatten per fällning, minimikravet på övriga helikoptrar är 500 liter.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

Relaterat material