Gå direkt till innehåll
MSB samverkar med Sveriges ungdomsorganisationer för att nå unga under pandemin

Pressmeddelande -

MSB samverkar med Sveriges ungdomsorganisationer för att nå unga under pandemin

Tillsammans har MSB och paraplyorganisationen Landsorganet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, tagit fram en film utifrån ungas perspektiv på uppoffringar och förluster under pandemin.
- Att samverka med civilsamhället för att nå olika målgrupper i våra kommunikationsinsatser är en viktig del i vårt uppdrag under pandemin, säger Christina Andersson, projektansvarig på MSB.

MSB och LSU har samverkat under hela produktionen, från idé till färdig film. LSU, som består av 86 barn- och ungdomsorganisationer, arbetar för att öka ungas makt genom organisering och bedriver ett omfattande arbete för att stärka ungas inflytande, delaktighet och engagemang i samhället.

- Civilsamhället är en resurs som vi behöver bli bättre på att engagera och ta stöd av, säger Christina Andersson, projektansvarig på MSB.

- Vi är glada över att vi nått nya och direkta former av samverkan med MSB genom den här kampanjen. För ungdomsrörelsen och oss på LSU är det avgörande att myndigheterna har ett levande ungdomsperspektiv för att alla unga ska få större chans till goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU.

Kroksson hoppas att filmen ska tas emot väl av alla målgrupper, men understryker att det är ungas situation och erfarenheter från pandemin som är i fokus. I filmen, som börjar visas denna vecka på biografer över hela landet och i sociala mediekanaler, får vi bland annat möta Erik som inte har kunnat tågluffa och lajvaren Amanda som inte har kunnat vara dragonslayer på grund av pandemin. Budskapet är samtidigt hoppfullt, men också att vi behöver fortsätta ta ansvar för att hålla smittan nere genom att vaccinera oss.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44

Relaterat material

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN