Gå direkt till innehåll
Arkivbild från MSB:s insats i samband med jordbävningen på Haiti 2010.
Arkivbild från MSB:s insats i samband med jordbävningen på Haiti 2010.

Pressmeddelande -

MSB skickar expertteam och materiel till Haiti

Lördagen den 14 augusti drabbades Haiti av ett kraftigt jordskalv. Fler än 1 400 människor beräknas ha mist livet och många tusentals skadats. De materiella skadorna är svåra. MSB skickar nu experter samt materiel till Haiti för att stötta landet i räddningsarbetet.

Haiti har accepterat det EU-team som ska stödja med att genomföra behovsbedömningar och resurssamordning av humanitär hjälp. MSB:s bidrag består i dagsläget av två katastrofexperter samt ett tekniskt stödteam, som kommer arbeta med logistik, IT-samband och administration.

Insatsen sker till stöd för EU:s civilskyddsmekanism och samordnas av EU:s krissamordning Emergency Response Coordination Centre (ERCC).

MSB skickar även materiel i form av bland annat IT- och sambandsutrustning, tillfälliga boende- och kontorslokaler samt kontorsutrustning.

Annan materiel som ERCC efterfrågar är bland annat tält, filtar och vattenrening, en förfrågan som MSB för närvarande behandlar.

Stora hjälpbehov

Haiti är fortfarande påverkat av den stora jordbävningen 2010 och hjälpbehoven är stora. Flera EU-länder, FN, humanitära organisationer och andra länder utanför EU bidrar också till hjälpinsatsen.

De två svenska katastrofexperterna ska bidra med behovsbedömningar och samordning kopplat till vatten, sanitet, hygien och miljö samt med säkerhetsfrågor.

Det tekniska stödteamet från MSB ser till att EU-medarbetarna kan verka och bo på plats i katastrofområdena. Det innebär exempelvis att etablera kommunikationsmöjligheter, transportlösningar, boende med mera.

- Läget är fortsatt akut och allvarligt. Mer hjälp kan komma att skickas från Sverige allt eftersom. Vi följer utvecklingen och behoven i samråd med EU och FN, säger Per Velandia, chef på MSB:s enhet för humanitära insatser.

  Sveriges insats finansieras av Sida.


  Fakta ERCC

  ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.
  MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

  Ämnen

  Kategorier


  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Presskontakt

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN