Gå direkt till innehåll
Huvuddelen av den materiel och utrustning som används vid internationella insatser finns i förråd i Kristinehamn.
Huvuddelen av den materiel och utrustning som används vid internationella insatser finns i förråd i Kristinehamn.

Pressmeddelande -

MSB skickar materiellt stöd till Sudan

Under lördagen 2 januari har Sverige, via MSB, skickat basläger med kontorslösningar till Sudan. Sverige har tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg bidragit till totalt tre basläger.

- Fördelen är att när fler länder går samman kan vi vara ett större och kraftfullare stöd på plats, säger Sofia Westberg, projektledare på MSB.

Närmare 50 000 flyktingar har tagit sig över gränsen till Sudan med anledning av konflikten i Tigray, Etiopien. Baslägren kommer att användas av FN:s flyktingorgan UNHCR och andra hjälporganisationer för att upprätta humanitär närvaro vid flyktinglägren i Sudan.

Gemensam försändelse via Sverige

MSB samordnar insatsen tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg inom samarbetet International Humanitarian Partnership, IHP och totalt kommer vi att skicka tre basläger. Sverige, Danmark, Norge och Estland står för materiel och Luxemburg bidrar med en lösning för att säkerställa tillgång till internet. Sveriges del av insatsen finansieras av Sida.

Personal på plats

Det finns ett team från Sverige, Danmark, Estland och Luxemburg på plats som kommer arbeta med att sätta upp baslägren.

Fakta – det här skickar vi till Sudan

Tre basläger där varje basläger kommer fungera som boende och kontor för upp till 30 personer och består av sju till åtta tält enligt följande:

  • Två är kontor utrustade med skrivbord, stolar, skrivare, whiteboard, belysning.
  • Ett är kök tillika matsal utrustade med enklare köksutrustning samt stolar och bord.
  • Fyra till fem är sovtält utrustade med kabiner för individuellt utrymme, sängar, klädhängare, belysning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN