Gå direkt till innehåll
Nu släpps 2020-års Öppna jämförelser med fokus på trygghet och säkerhet

Pressmeddelande -

Nu släpps 2020-års Öppna jämförelser med fokus på trygghet och säkerhet

Hammarö, Nacka och Vaxholm har lägst utfall på antalet utvecklade bränder.
Rapporten Öppna jämförelser visar även hur vanligt det är med personskador, brott samt oro och otrygghet bland invånarna.

Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB visar att antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2019.

– Det går alltid att skapa ännu säkrare miljöer för sina medborgare. Genom att titta på andra kommuners arbete och värden i rapporten kan man få inspiration till arbetet i den egna kommunen, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner förebygger bränder

Räddningstjänsten larmades till 6 500 bränder i bostäder under 2019. Varje år omkommer cirka hundra personer vid brand och de flesta be­finner sig i en bostad. En ny studie visar att bostadsbränder varierar mycket mellan mindre geografiska områden och att demografiska faktorer, som till exempel inkomst, utbildning och ålder, kan förklara ungefär hälften av variationerna. Det finns alltså flera andra faktorer som är relaterade till antalet bostadsbränder i ett område.

– Genom att använda sin egen statistik kan kommuner identifiera områden där förebyggande insatser kan behövas än mer för att minska bostadsbränder. Det är viktigt att varje kommun utifrån sin lokala riskbild fastställer mål för utveckling av skyddet i sina handlingsprogram för skydd mot olyckor, och sedan vidtar nödvändiga åtgärder, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Exempel på riktade åtgärder i kommunerna för att förebygga bostadsbränder:

  • Stärka särskilt riskutsatta individers brandskydd i hemmiljö.
  • Stärka den enskildes kunskaper att förebygga och agera i händelse av en brand.
  • Öka antalet fungerande brandvarnare.
  • Verka för att kunna genomföra en första insats med kort responstid.
  • Utveckla kunskap genom forskning, lärande och innovation.

Fakta

I rapporten finns en rankning där kommunerna värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott för de tio senaste åren. Variationen i statistiken är liten mellan åren. I rapporten för 2020 är det i stort sett samma tio kommuner som har bäst rankning som i förra upplagan, om än i annan ordning:

1 (1) Hammarö

2 (2) Vaxholm

3 (5) Knivsta

4 (3) Öckerö

5 (13) Gagnef

6 (7) Vellinge

7 (10) Habo

8 (4) Lomma

9 (8) Kungsbacka

10 (10) Staffanstorp

Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2019. De påverkas därför inte av möjliga effekter av covid-19-pandemin. Den rådande pandemins eventuella effekter på området trygghet och säkerhet kommer om möjligt att följas upp i kommande Öppna jämförelser.

Årets rapport innehåller reportage från Räddningstjänsten Väst, Södertörns brandförsvarsförbund och Umeåregionens brandförsvar, för att exemplifiera riktade åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor.

Länk till rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020, hittar du längst ner på sidan under relaterad media.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN