Gå direkt till innehåll
Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas. Foto: Johan Eklund/MSB
Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas. Foto: Johan Eklund/MSB

Pressmeddelande -

Översvämningarna i Gävleborgs och Dalarnas län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna ska hämta erfarenheter från inträffade händelser och har skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.

-­ Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för samhällsplanering och klimatanpassning, planeringav förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert inom naturolyckor på MSB.

Hon fortsätter:

­- Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.

Fakta: Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. Med anledning av detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN