Gå direkt till innehåll
Räddningstjänstens insatser under 2023

Pressmeddelande -

Räddningstjänstens insatser under 2023

Nu finns statistiken över räddningstjänstens insatser i MSB:s nya statistikdatabas. Den kommunala räddningstjänsten larmades till cirka 96 600 inträffade eller befarade olyckor under förra året, vilket är på samma nivå sedan 2020.

Antalet bränder eller brandtillbud i byggnader var 10 300 under 2023 varav 5 900 av dem var bränder i vanliga bostäder. Bränderna i byggnader och bostäder var på samma nivå som tidigare år. Räddningstjänsten larmades till knappt 17 000 trafikolyckor under förra året, vilket är på samma nivå som 2020–2022, men färre än åren före pandemin.

Naturolyckor och bränder i skog och mark varierar mer över tid beroende på vilket väder det varit under året. Under maj och juni 2023 var det varmt och flera bränder i skog och mark. Under maj och juni var det 3100, vilket var lika många som under samma period det varma året 2018. Under 2023 var det ovädret Hans i augusti framförallt i Västra Götalands län och Örebro län som gav flest insatser av räddningstjänsten på grund av översvämningar (450). Utöver de inträffade och befarade olyckorna har räddningstjänsten varit på 14 000 uppdrag ”I väntan på ambulans” och 8 500 andra uppdrag (som bärhjälp till ambulans eller hjälp till polis).

Mer om statistik över räddningstjänstens insatser på msb.se

MSB:s statistikdatabas med räddningstjänstens insatser samt omkomna i bränder

Ny statistikdatabas

Från 2024 presenterar MSB statistiken för räddningstjänstens insatser i ett nytt gränssnitt. MSB:s statistikdatabas innehåller olika långa serier från 1998 fram till och med 2023.

- Vi har nu bytt ut vårt gamla statistikverktyg och publicerar statistiken över räddningstjänstens insatser i en ny statistikdatabas. Vi ser många fördelar med den nya databasen. Till exempel går det lättare att ta ut statistik på kommunnivå och det går att välja flera olika uppgifter samtidigt. Dessutom är tillgängligheten bättre än i det gamla systemet, berättar Marianne Stålheim, chef på enheten för lärande från olyckor på MSB.

  MSB:s nya statistikdatabas finns nu i det verktyg som Statistiska centralbyrån har utvecklat och som flera myndigheter använder. MSB:s statistikdatabas behöver inte längre någon inloggning för att du ska kunna sortera i statistiken. Det går nu att välja flera variabler på ett smidigare sätt. Den har även bättre funktionalitet för att söka statistik på kommunnivå.

  I vår statistikdatabas kan du:

  • välja fler kombinationer av uppgifter som kommun, län, olyckstyp, år, orsak med mera.
  • få ut din framtagna tabell i en excelfil.
  • hämta statistik via ett Web API.

  Faktaruta

  Statistiken över räddningstjänstens insatser är uppdelad på områdena:

  • Alla händelser och uppdrag
  • Byggnadsbränder
  • Bostadsbränder
  • Bränder i fordon och fartyg
  • Bränder i skog och mark
  • Trafikolyckor
  • Drunkning

  Sedan tidigare finns även statistik över omkomna i bränder i MSB:s statistikdatabas.

  Län

  Brand eller brandtillbud i byggnad

  Brand eller brandtillbud i annat än byggnad

  Trafikolycka

  Totalt alla olyckor och tillbud

  01 Stockholm

  1639

  2351

  1893

  14895

  03 Uppsala

  360

  364

  454

  2627

  04 Södermanland

  372

  547

  678

  3370

  05 Östergötland

  404

  553

  948

  5093

  06 Jönköping

  468

  553

  1326

  5362

  07 Kronoberg

  262

  324

  598

  2403

  08 Kalmar

  320

  381

  589

  3004

  09 Gotland

  60

  70

  64

  475

  10 Blekinge

  186

  271

  407

  2000

  12 Skåne

  1430

  1662

  2245

  12883

  13 Halland

  380

  411

  626

  3334

  14 Västra Götaland

  1549

  1955

  2313

  16014

  17 Värmland

  391

  368

  564

  3264

  18 Örebro

  360

  352

  578

  3297

  19 Västmanland

  361

  380

  478

  2645

  20 Dalarna

  389

  415

  650

  3425

  21 Gävleborg

  356

  421

  661

  2884

  22 Västernorrland

  301

  380

  433

  2698

  23 Jämtland

  169

  128

  348

  1742

  24 Västerbotten

  295

  302

  455

  2420

  25 Norrbotten

  309

  326

  472

  2715


  Ämnen

  Kategorier


  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Kontakter

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44
  Anna Wennerström

  Anna Wennerström

  Presskontakt Pressansvarig
  Elin Bohman

  Elin Bohman

  Presskontakt Pressekreterare

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN