Gå direkt till innehåll
”Redo för nästa kris?” – så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Pressmeddelande -

”Redo för nästa kris?” – så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

I flera år har MSB spridit information för att öka allmänhetens kunskap om hur privatpersoner kan vara förberedda för att klara sig vid samhällskriser. I november görs en ny satsning med fokus på att öka kunskap om vad företag kan göra för att stärka sin beredskap inför aktuella och framtida hot.

Det pågår en omfattande utveckling av Sveriges civila beredskap där företagen har en viktig roll. En stor del av de personella och materiella resurser som behövs för att samhället ska fungera drivs ju av företag, till exempel inom livsmedelsförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter.

- Vi som har ansvar i offentlig sektor behöver utveckla ett nära samarbete med företag om utveckling av den civila beredskapen. Företag behöver också identifiera risker och hot i samverkan med andra, planera och öva för att stärka sin egen och därmed samhällets beredskap. Syftet med satsningen är också att stärka totalförsvaret, och underlätta för en bra dialog på alla nivåer – lokalt, regional och nationellt, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

Ett urval av stöd

Det stöd till företag som finns samlat på MSB:s webbplats fokuserar på kontinuitetshantering, informations- och cybersäkerhet och personalförsörjning.

- Kontinuitetshantering handlar om att se till att företaget har en plan B, att se till att den viktigaste verksamheten kan fortsätta att fungera vid störningar och avbrott. En del i det är att säkra personalförsörjningen, säger Annika Elmgart, avdelningschef på MSB.

”Redo för nästa kris?”

Pandemin har ökat medvetenheten och intresset för beredskapsfrågor. Det finns många hot mot samhället som vi behöver skapa beredskap för, till exempel antagonistiska eller klimatrelaterade hot.

- Vi vill tänka brett vad gäller vilka samhällskriser och hot vi står inför. Bland stödet på vår webb finns scenarier för både fredstida kriser och ytterst krig- eller krigsliknande situationer som man kan använda i övningar. Metodstödet för kontinuitetshantering ska vara enkelt att använda och generiskt för att skapa beredskap för alla typer av störningar, oavsett vad de orsakas av, säger Annika Elmgart.

Råd från andra företagare

Som en del i satsningen har MSB intervjuat företagare som har kommit långt i sitt beredskapsarbete.

Se filmerna på www.msb.se/beredskapforforetag

Samverkan en viktig utvecklingsfråga

En viktig del av utvecklingen för att stärka den civila beredskapen är samverkan mellan det privata och det offentliga, både i den förberedande planeringen och i hanteringen av en kris eller krig. Det pågår olika initiativ på MSB som kommer att påverka utvecklingen, till exempel på området ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. MSB har tagit fram en vägledning för myndigheter i planering av försörjning av varor och tjänster som ska användas i dialoger med näringslivet. Den statliga utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft” (SOU 2021:25) kommer också att påverka det arbetet.

I ett pilotprojekt under hösten 2021 genomför fyra länsstyrelser regionala dialoger med stöd av MSB för att främja regional samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

Övriga länkar

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig (föräldraledig)

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN