Gå direkt till innehåll
Mindre skopande flygplan. Foto: Jörgen Ericsson, SAAB
Mindre skopande flygplan. Foto: Jörgen Ericsson, SAAB

Pressmeddelande -

Skogsbrandsberedskapen är förstärkt med ytterligare två mindre skopande flygplan

Sedan förra året har MSB ett avtal med Saab AB som tillhandahåller två mindre skopande flygplan för brandbekämpning i skog och mark. MSB har nu valt att utlösa en option som innebär att beredskapen förstärks med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen att tillsammans med andra successivt stärka skogsbrandsberedskapen, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Det avtal MSB har med Saab AB sedan förra året tillhandahåller två mindre skopande flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. MSB har nu valt att inom ramen för avtalet utlösa en option med ytterligare två mindre skopande flygplan för perioden 2021-2023.

– Efterfrågan på stöd kommer förmodligen fortsätta att öka de närmsta åren och det behöver vi kunna möta upp. Klimatförändringar gör att problemen med skogsbränder riskerar att bli ännu större i framtiden. Detta i kombination med att mindre skopande flygplan är en resurs som många länder i norra Europa i dag saknar gör att vi ser behov av ytterligare två flygplan, säger Camilla Asp.

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag av regeringen att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen.

– Det har skett mycket utvecklingsarbeten på flera olika områden de senaste åren både hos oss på MSB men framförallt hos kommunal räddningstjänst som är de som släcker bränder. När bränder riskerar att bli stora kan MSB stödja kommunal räddningstjänst med materiel på marken och även från luften med både helikoptrar och flygplan. Med ytterligare flygplan för brandbekämpning förstärks vår möjlighet att ge ett bra stöd vid olika typer av skogsbränder i hela landet säger, Camilla Asp.

Utbildning och övning i fokus förra året

Inför 2020 var mindre skopande flygplan en helt ny resurs för Sverige. Därför lade MSB och Saab AB mycket tid på att utveckla förmågan genom bland annat utbildning och övning. Ett arbete som gjordes tillsammans med kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och även EU. Flygplanen gjorde sin första insats i juni i Örbyhus och var sedan med vid ytterligare fyra insatser i södra Sverige. De var en uppskattad förstärkning i släckningsarbetet eftersom flera av bränderna inträffade i besvärlig och svåråtkomlig terräng.

– Fokus förra året låg på utbildning och utveckling och vi har dragit värdefulla slutsatser inför den här säsongen. Med totalt fyra mindre skopande flygplan skapar vi ännu bättre förutsättningar och en större flexibilitet eftersom vi kan vara aktiva på flera platser samtidigt, säger Petronella Norell som är tillförordnad chef för enheten nationella insatser och civilskydd.

  Förstärkning för norra Europa

  De två mindre skopande flygplan som användes förra året är anslutna till rescEU som är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser där EU finansierar merparten av kostnaden och Sverige står som värd för resursen. I dagsläget är det inte klart om även dessa flygplan för brandbekämpning ska ingå i rescEU men de kommer ändå bli en gemensam förstärkning i norra Europa.

  – För att använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver vi samarbeta och hjälpa varandra inom EU och med våra nordiska grannländer. Denna luftburna resurs kommer bli en förstärkning inte bara för Sverige utan även för norra Europa. Vi får inte glömma att Sverige fick stort stöd från andra länder under bränderna 2018, säger Petronella Norell.

  Fakta:

  • De mindre skopande flygplanen är av samma typ som de tidigare, Air Tractor AT-802 Fire Boss.
  • De kommer att baseras i Nyköping på Skavsta flygplats. Vid behov kan de mindre skopande flygplanen baseras på andra orter.
  • Vattenkapacitet per fällning: 3 000 liter.
  • MSB fick 2018 i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa behov av förstärkt kapacitet avseende bland annat brandbekämpning från luften. I MSB:s slutredovisning föreslogs att i ett första steg skaffa tillgång till helikoptrar för skogsbrandsbekämpning. I ett andra steg förslogs att MSB skaffar tillgång till mindre skopande flygplan och därefter utvärderar behov av och förutsättningar för att i ett tredje steg skaffa tillgång till större skopande flygplan.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Presskontakt

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44

  Relaterat innehåll

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN