Gå direkt till innehåll
Stöd i räddningsarbetet till Norge efter omfattande jordskred

Pressmeddelande -

Stöd i räddningsarbetet till Norge efter omfattande jordskred

MSB har under eftermiddagen den 30 december 2020 mottagit en begäran om stöd från Norge med sök- och räddningsresurser. Genomförande av en insats har påbörjats och en styrka från Räddningstjänsten i Storgöteborg befinner sig på platsen för skredet.

Efter kontakter mellan norsk och svensk räddningstjänst samt MSB under gårdagen, den 30/12, påbörjades förflyttning av teamet och materiel inom Sverige. När begäran om stöd kom till MSB kunde insatsen påbörjas från en framskjuten position nära gränsen mellan Norge och Sverige och teamet var därför snabbt på plats. Det är i nuläget svårt att bedöma hur långvarig och omfattande insatsen blir.

- Inom ramen för det nordiska räddningstjänstsamarbetet NORDRED finns goda möjligheter att begära och lämna stöd mellan länderna. MSB arbetar i nära samverkan med vår norska motsvarighet DSB och räddningstjänsterna samverkar direkt med varandra i det operativa arbetet. På det sättet kan våra länder förstärka varandra vid stora händelser, något som är särskilt viktigt i vår stora och glest befolkade del av Europa säger Erik Flink, projektledare på MSB.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN