Gå direkt till innehåll
Glöm inte att testa din brandvarnare på Brandvarnardagen 1 december.
Glöm inte att testa din brandvarnare på Brandvarnardagen 1 december.

Pressmeddelande -

Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare

Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden.
Nämligen en fungerade brandvarnare.
Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.
- Vi behöver testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Patrik Perbeck på MSB.

December är de levande ljusens högtid. Trots en ökning av ljusrelaterade bränder inträffar ändå klart fler spis-och eldstadsrelaterade bränder under månaden. På Brandvarnardagen 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Under 2018 presenterade MSB följande siffror i vår trygghetsundersökning:

  • Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88 procent.
  • Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste brandskydden i form av en fungerande brandvarnare.
  • Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen 68 procent mot 36 procent i mätningen 2010.
  • Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt. 

- Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till 6 000 av dessa. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede. Genom lämpligt placerade och fungerande brandvarnare ökar chansen att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Har man dessutom fungerande släckutrustning ökar möjligheterna att själv släcka branden när den fortfarande är liten, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för stöd till kommunal räddningstjänst på MSB.

Vill du ha lokal statistik?

Vill du som journalist ha en lokal vinkel som berör ditt bevakningsområde? I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du ta del av statistik på lokal nivå. Statistik som kopplar till Aktiv mot brand och Brandvarnardagen kan exempelvis vara siffror som berör bostadsbränder under en viss månad, i vilka utrymmen bränder har startat och den förmodade brandorsaken, exempelvis att branden har startat i köket genom brand på spisen. Har du frågor om statistiken kan du vända dig till MSB:s presstjänst eller din kommunala räddningstjänst.

Sms-tjänst som påminner dig om att testa brandvarnaren

För att påminna om att testa brandvarnare har MSB en tjänst där sms skickas ut för att påminna om att det är dags att testa. Det går att registrera sitt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.se. På www.dinsäkerhet.se kan privatpersoner få information om brandvarnare, exempelvis var de bör placeras.

Om Aktiv mot brand och Brandvarnardagen

Aktiv mot brand är en nationell kampanj som ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Räddningstjänsterna, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. MSB uppmärksammar varje år Brandvarnardagen med aktiviteter i kampanjen Aktiv mot brand. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kontakter

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig (föräldraledig)

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN