Nyhet -

​Morgondagens beslutsfattare om framtidens vård

Torsdag 7 december gick årets sista Brown Bag Lunch Talks av stapeln. Vädret till trots var det en stor skara hungriga och nyfikna deltagare som samlats för att lyssna och ställa frågor till morgondagens politiska beslutsfattare. Rubriken för dagens lunch; Framtidens vård och de viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018.

Lunchen börjar med att Fabian Bolin, VD och Voice of #WarOnCancer spelar upp en video där han läser upp ett Facebook-inlägg han postade efter att han fått sin cancerdiagnos:

–Hej mina vänner, familj och mina följare. Den 1 juli fick jag diagnosen leukemi. För er som inte känner till vad det är. Det är blodcancer.

Inlägget delades 13 000 gånger under 24h och blev startskottet för den rörelse han nu skapat genom waroncancer.com.

–Det var första gången som jag förstod vilken kraft det finns i sociala medier och vilken fantastisk godhet det finns hos människor. Tacksamheten från människor var förvånande. Det var så många människor som skrev och tackade för att jag vågade dela med mig. Jag förstod då att det finns ett stort behov av berättelser. Det måste talas mer om cancer, för alla drabbas, säger Fabian.

Fabian berättar vidare att han saknar det mentala stödet från vården, trots att behovet är stort hos drabbade och anhöriga. Därför var det viktigt för honom att starta Waroncancer.com

– Waroncancer.com är en social plattform med syftet att förena och stärka alla som kämpar mot cancer. Det är patienter, närstående och överlevare. Man säga att vi bygger ett Facebook för cancer, berättar Jonas.

Efter Fabians dragning försatte en diskussionen där Jonas Ålebring, ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF och Sofia Fölster, riksdagsledamot och vice förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet, MUF även deltog.

Sofia får frågan om hur hon ser på framtidens vård och lyfter upp frågan om patientmakt. Hon menar att patienter vill vara delaktiga och påverka sin egen vård på ett som inte är möjligt med dagens system. Hon upplever att det finns en rädsla för att öppna upp det nuvarande systemet för nya digitala lösningar.

–Vi måste våga släppa in nya digitala lösningar. När vi pratar om digitalisering inom vården, så anser jag att Sverige ligger långt efter, säger Sofia.

Hon tar upp exempel som avsaknaden av ett gemensamt digital journalsystem, remisser som skickas brevledes vilket förlänger ledtider och att patienter inte kan ta del av sin egen journal.

–Varför finns inte all denna information samlat digitalt? Det skulle ge patienter mer makt och kontroll över sin behandling och situation.

Diskussionen fortsätter angående spetspatienter och självrapporterad data.

Jonas menar att man måste titta på frågorna på olika nivåer för att skapa förändring. Både via större datainsamling för att påverka de större frågorna, men också via enskilda samtal med patienten.

–Jag har t ex tillsammans med Ung cancer försökt driva frågan att varje patientmöte ska avslutas med fem minuters feedback. Detta för att utvärdera om man fick ut det man behövde från samtalet och vad som skulle kunna bli bättre till nästa gång. Det är en väldigt enkel sak som egentligen bara handlar om en kulturförändring.

Jonas menar att det finns problematiska klyftor mellan patienter och vården idag. Dels den digitala klyftan, men också klyftan mellan medicinsk behandling och patientstöd, som Fabian pratat om.

–Men man ska vara försiktig med att ställa goda medicinska resultat mot ett bra patientbemötande, säger Jonas

Han menar att läkare blir osäkra när det kommer frågor som saknar data, eftersom all vård ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det medicinska resultatet kommer först.

Lunchen avslutas med att Jonas och Sofia får frågan om vad de tar med sig från dagens diskussioner och från Fabians presentation.

–Det finns såklart många saker, men stigmat, som Fabian pratat om. Det är viktigt att alla, oavsett om man är drabbad eller ej, deltar i diskussionen för att bryta stigmat kring cancer”, säger Sofia

–Det är främst kraften som finns hos patienter och att vi lär oss ta hand om och använda den. Det tror jag kommer vara jätteviktigt i framtiden, avslutar Jonas.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • brown bag lunch
  • almedalen

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Relaterat innehåll