Nyhet -

​Sjukvårdspolitiken efter valet

Till höstens första Brown Bag Lunch hos MSD var det 120 anmälda. Magnus Lejelöv inleder med att hälsa alla åhörare och deltagarna välkomna. Han välkomnar sedan upp moderatorn Sofia Kacim som ska leda dagens panel genom ämnet sjukvårdspolitiken efter valet. Får vi ett nytt politiskt landskap i svensk sjukvård efter valet?

Försa talare upp är Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet som pratar om patientorganisationernas möjligheter och utmaningar.Hon riktar bland annat kritik mot regeringen som utlovat att Sverige skulle göra en life science satsning med bland annat en ökad innovationstakt och effektiv utveckling av nya läkemedel.

”De signaler vi ser är dock att blodcancerpatienter nu dör i avvaktan på livsavgörande behandling. Patienter hänvisas till terminalvård, trots att behandling finns”, säger Lise-lott Eriksson.

Lise-lott menar att läkare börjar prata allt mer om kostnadseffektivitet när de egentligen bör prata om hur man bäst behandlar patienterna.

Efter Lise-lotts dragning välkomnas Anna Starbrink (L) sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, upp på scenen. Anna berättar att de nu efter valet försöker bilda ett majoritetsstyre tillsammans med miljöpartiet. Hon får frågan vad hon tycker är viktigast att satsa på de närmsta fyra åren.

”De stora viktiga förändringsfrågorna som vi pratade om innan valet måste vi fullfölja. Det handlar bland annat om stärka primärvården och att fullfölja utbyggnaden och utvecklingen av sjukvården i Stockholm”, säger Anna Starbrink.

Erika Ullberg (S), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting bjuds sedan upp på scenen för att få svara på samma fråga, dvs vilka frågor hon vill se förändringar kring de närmsta åren.

”De frågor jag och Anna har haft mest konflikter kring är avtalet med Nya Karolinska, hur uppdraget för intensivaktuten ska se ut, antalet vårdval och hur det har påverkat utbildningsfrågan samt uppsplittring av vårdkedjor”, säger Erika Ullberg.

Erika menar dock att det trots allt finns en stor samsyn mellan henne och Anna i många frågor.

Efter detta är det dags för paneldiskussion där Sofia Palmqvist, VD Capio S:t Göran, Lena Sharp tf. chef för RCC Stockholm Gotland och Peter Graf, VD för TioHundra AB samt Lise-lott Eriksson ansluter till Anna Starbrink och Erika Ullberg.

Diskussionen inleds kring frågan om attraktiva arbetsgivare. Sofia Palmqvist menar att det är en av det viktigaste frågorna för att kunna ge god vård till patienterna.

”För att klara av det stora besöksantalet vi har måste vi kunna attrahera medarbetare. Den förändring som nu sker med sjukvården i Stockholm, där vi i högre utsträckning möter patienten på rätt nivå, kommer bli ännu mer resurskrävande för oss”, menar Sofia Palmqvist.

Sofia menar att man måste skapa förutsättningar för medarbetare på många olika fronter, bland annat genom ersättning, för att få personalen att stanna, trivas och utvecklas

Lena Sharp håller med om att kompetensförsörjningsfrågan är de allra viktigaste, men att man hittills duckat lite för den frågan. Hon menar att om en sjuksköterska idag vill göra karriär måste hen lämna sitt kliniska arbete.

”Jag ser skillnader jämfört med andra länder i Europa där de länder som lyckats bäst har avancerade kliniska roller för sjuksköterskor. I Sverige finns inte det trots att vi har otroligt många duktiga sjuksköterskor”, säger Lena Sharp .

Diskussionen går över till frågan om patienternas delaktighet i vården. Moderator Sofia Cassim frågar panelen hur får vi ska få in patienternas åsikter och expertis.

Peter Graf berättar att de sedan några år tillbaka arbetet med en metod där patienterna är med i förbättringsarbetet.

Det var oerhört svårt till en början eftersom vi inte är vana att jobba så här, men resultatet blir så bra. Medarbetarna tycker om det här sättet att arbeta på och vi får helt nya inspel tack vare detta”, säger Peter Graf

Peter fortsätter prata om möjligheten att skapa ett kontrakt mellan vårdgivare och patient som tydliggör vad varje part önskar och begär av varandra.

Sista ämnet för dagen handlar om digitaliseringen inom vården och frågan om hur vård ska levereras. I rummet finns representanter för e-tjänsten Kry som involveras i diskussionen och panelen får frågan vad en ny tjänst som Kry ställer för nya krav på traditionella vårdgivare.

Sofia Palmqvist menar att detta ökar behovet av att skapa en infrastruktur eftersom patienterna nu rör sig emellan olika vårdaktörer och då är det viktigt att kunna ha med sig sin egen information.

Peter Graf håller med och menar att detta kan ses som en revolution för patienterna att man nu när och var som helst kan få tillgång till snabb vård.Han menar dock att vi måste bli bättre på att integrera det digitala med den traditionella vården, det så kallade digifysiska mötet.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • almedalen
  • brown bag lunch

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Relaterat innehåll